Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Bewustwording van carbon footprinting in de logistiek voor MBO’ers

Aanmelden voor

Bewustwording van carbon footprinting in de logistiek voor MBO’ers

Doel van het project:
In de Topsector Logistiek wordt een meerjarig Carbon
Footprint Programma uitgevoerd. Het doel is om de periode 2021-2023 Carbon
Footprinting in de logistiek tot een normale bedrijfsmatige boekhoudsystematiek
te maken. De kennis hiervoor is voornamelijk op HBO/Universitair niveau en
verspreid over verschillende websites beschikbaar gesteld. Dit stimuleert het
drukke MKB, met grote uitdagingen op diverse vlakken, niet direct om stappen te
zetten. Toekomstige werknemers van het MKB, waaronder studenten van het MBO
krijgen te weinig kennis toegereikt gedurende hun opleiding om een ondersteunende
of sturende rol te kunnen vervullen. Het doel van dit project is daarom het vergroten
van het bewustzijn over carbon footprinting en de mogelijkheden om CO2-reductie
te realiseren binnen de logistiek bij MKB-medewerkers/managers en MBO-studenten

Inhoud van het project:
In het project wordt het platform van 21CC Education, 21CC
Skilled, ingezet om bestaande kennis en informatie digitaal op een
aantrekkelijke, visuele en gamified manier aan te bieden. Deze laagdrempelige vorm
kan MKB stimuleren stappen te zetten om hun CF te verkleinen en MBO-studenten
en werkzoekenden de kennis meegeven om hieraan mee te werken.

Resultaat van het project:
De kennis is beschikbaar via 21CC Skilled, en is in verschillende
vormen beschikbaar: een fantasy map die CF in de logistiek duidelijk in beeld
brengt; reeds beschikbare filmpjes en pdf’s; nieuwe spellen en e-learning
modules die op een simpele manier uitleg geven over CO2 impact, berekeningen en
reductie mogelijkheden; carrière-paden en visuele representaties van duurzame
banen en/of werkprocessen waarbij reductie behaald kan worden; vacatures en
stageplekken met een duurzaamheidscomponent; een leaderboard; en een skills
paspoort.