Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Bevoorrading Oude Pijp Amsterdam

Aanmelden voor

Bevoorrading Oude Pijp Amsterdam

Doel van het onderzoek was om te komen tot een praktische uitwerking van een innovatief bevoorradingssystem in de Oude Pijp. De leefbaarheid in de Oude Pijp in Amsterdam staat onder druk. Eén van de oorzaken hiervan is bevoorradingsverkeer, voornamelijk bestelbusjes, dat vaak met een beperkte beladingsgraad veel ritten maakt. Om de leefbaarheid in het gebied te vergroten zijn oplossingen gewenst.
Eén van de mogelijke oplossingen is de methode van superblocks, waarbij aan de rand van een gebied een overslagpunt wordt geplaatst en er autoluwe straten worden gecreëerd. In dit project is onderzocht hoe de bevoorrading in de Oude Pijp in Amsterdam, aan de hand van deze methode rendabel kan worden geëxploiteerd. Eerst is de huidige logistieke situatie in de Oude Pijp onderzocht aan de hand van literatuuronderzoek, databronnen en analyse van de huidige verkeersmaatregelen in het gebied. Daarna is onderzocht hoe andere steden (Barcelona en Gent) omgaan met stedelijke distributie en is gekeken welke huidige cargohubs er in Amsterdam zijn en hoe deze kunnen bijdragen aan de Oude Pijp als superblock zijnde.
Als eindresultaat zijn vier scenario’s opgesteld, waarbij voor elk scenario is getracht om uiteindelijk het bestelverkeer te verminderen. Een belangrijke voorwaarde in alle scenario’s is dat de Oude Pijp autoluw wordt en alleen toegankelijk is voor de exploitant van de hub, bewoners en hulpdiensten. Wanneer het gebied niet autoluw wordt blijven transporteurs het gebied betreden waardoor het gebruik van een hub overbodig blijft en de effecten niet merkbaar zullen zijn.

Deelnemers

Goudappel Coffeng