Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Beroepsproducten en kennisclips routeplanning (inter)nationale Stadsdistributie

Aanmelden voor

Beroepsproducten en kennisclips routeplanning (inter)nationale Stadsdistributie

Doel: Het ontwikkelen van een beroepsproduct waarbij studenten een ontwerp van een (internationale) distributiestructuur en een planning voor stadsdistributie (via routeplanning software aan de hand van data van Simon Loos) moeten maken.

Inhoud/Resultaat:

Vijf kennisclips over:

  1. Introductie in de mogelijke strategieën voor de verduurzaming van de logistiek https://vimeo.com/571610342/0f13e6c7d9
  2. Verduurzaming van met name de internationale logistiek en distributiecentra in Nederland https://vimeo.com/596612137/d390e34161
  3. Verduurzaming van de stadslogistiek met aandacht voor de doelstellingen en strategieën in zijn algemeen https://vimeo.com/626527423/f369d1f71d
  4. Verduurzaming in de stadslogistiek met specifiek aandacht voor de Servicelogistiek/facilitaire logistiek en de horecalogistiek https://vimeo.com/626582217/3079e55aa4
  5. Verduurzaming van de stadslogistiek met specifiek aandacht voor LEVV’s en Hubs https://vimeo.com/631968770/23a199db85

Daarnaast zijn multiplechoicevragen opgesteld en twee opdrachten (beroepsproduct) aangeleverd. De kennisclips geven de studenten de belangrijkste variabelen mee om een distributieplanning te optimaliseren, niet alleen voor Simon Loos maar ook maatschappelijk (behalen emissiereductie-doelstellingen, verminderen overlast door logistiek in de stad). De kennisclips zijn niet alleen te koppelen aan deze specifieke opdracht.

De kennisclips bieden een brede blik op wat van belang is bij het verduurzamen van de logistiek en kunnen ook gebruikt worden in andere opdrachten, waarin studenten een planning moeten optimaliseren voor een bedrijf. Met inachtneming van maatschappelijke doelstellingen voor de logistiek zoals emissiereductie en verminderen van de impact op de omgeving.

Deze clips zijn geschikt voor deeltijd (ervaren logistiek professionals) en voltijd (startende) studenten van logistieke opleidingen, op jaarbasis 200 studenten Associate degree als Bachelor Logistiek. Het beroepsproduct wordt gevalideerd bij zowel Simon Loos als in het onderwijs bij de Hogeschool van Amsterdam. Er is een samenwerkingsverband met de Hogeschool Rotterdam, BUAS, HAN, Inholland. Tevens bredere deling via het Landelijk Platform Logistiek (LPL). Een positief neveneffect van dit project is de uitwisseling tussen onderzoek en onderwijs en betere zichtbaarheid van onderzoek(ers) bij studenten en docenten.