Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Bepalen Stikstof Bouwlogistiek

Aanmelden voor

Bepalen Stikstof Bouwlogistiek

Doel van het project:
Tot op heden is de stikstofuitstoot in de bouwlogistiek nog niet voldoende helder om hierop te anticiperen. Connekt heeft Districon opdracht gegeven om vier datasets te analyseren om de
stikstofuitstoot in kaart te brengen die gepaard gaat met de bouwlogistiek. Het doel is om dit overzicht te vertalen naar vervolgstappen ter verdere verduurzaming van de sector.

Inhoud van het project:

Dit rapport biedt inzicht in de stikstofuitstoot rondom de bouwlogistiek, aan de hand van vier datasets. De datasets betreffen distributiedata met o.a. voertuigtype, ritnummers, volgnummers, lading
en afleveradressen. Deze data is met verschillende modellen omgerekend naar waarschijnlijke uitstoot van stikstof.

Resultaat van het project:

De resultaten van dit rapport worden vormgegeven als verdiepende analyses en conclusies voor de verdere reductie van stikstofuitstoot in de bouwlogistiek.