Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

API Webservice Uitstootvoorspeller

Aanmelden voor

API Webservice Uitstootvoorspeller

Dit project had als doel een API webservice te ontwikkelen, om te bepalen hoeveel CO2-uitstoot er met het bezorgen van pakketjes is gemoeid. Het doel van de uitstootvoorspeller is het kunnen voorspellen wat de uitstoot is van een te versturen pakketje. Dit kan vergeleken worden met het aantal meters dat een consument zelf kan afleggen met een diesel- of benzine-auto om dezelfde hoeveelheid uitstoot te veroorzaken. Op basis van een verzend-/ontvangstpostcode en het volume van een pakketje, kunnen deze gegevens berekend worden. De oplevering vond plaats in de vorm van een presentatie aan een aantal e-commerce partijen. Het gedefinieerde rekenmodel (4- en 2-legsversie) is werkzaam om de CO2-uitstoot van een e-commercezending in heel Nederland te kunnen berekenen. In een later stadium van het project, is de webservice verder verfijnd.

In de afsluitende fase van het project is een uitbreiding van de Webservice Uitstootvoorspeller met een beheerportaal gerealiseerd. Door middel van het beheerportaal zijn verschillende gebruikers van het systeem beheerd met een afdoende securitysysteem, zijn de stamtabellen (per gebruiker) beheerd en is een monitoringsfunctie gerealiseerd.

Deelnemers

In Summa