Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Analyse Intensiever Gebruik (E-Com) Faciliteiten

Aanmelden voor

Analyse Intensiever Gebruik (E-Com) Faciliteiten

Doel van het
project:

Om de stadslogistiek efficiënter te maken, is onderzocht
of business-to-business (B2B) goederen vaker gebundeld kunnen worden geleverd. Topsector
Logistiek heeft de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) opdracht gegeven om de potentiële
rol te onderzoeken van bestaande (e-commerce) faciliteiten, zoals sorteercentra
aan de rand van de stad, bij het bundelen van bepaalde goederenstromen.

Inhoud van het project:

Dit adviesrapport biedt inzichten
in de potentie van verschillende segmenten voor bundeling via bestaande
(e-commerce) faciliteiten. Ook is gekeken naar de huidige goederenstromen en de
variërende grootten van de segmenten die nu niet gebundeld worden geleverd. Vervolgens
is geanalyseerd hoe bestaande faciliteiten dan specifiek een rol kunnen spelen
in de bundeling van goederenstromen, en wat daar het effect van zou zijn.

Resultaat van het project:

De resultaten van worden
vormgegevenals observaties
en aanbevelingen vanuit functioneel oogpunt en bestuursperspectief. De RUG
adviseert om de sectoren ‘retail non-food’ en ‘facilitaire logistiek’ verder te
onderzoeken, omdat de eigenschappen van deze sectoren relatief weinig
beperkingen tonen. Economische prikkels zorgen dat de logistiek al enigszins
efficiënt is ingericht, maar data over de omvang van gebundelde leveringen is nauwelijks
beschikbaar. Het gebruik van hubs kan in bepaalde sectoren zorgen voor een
reductie van uitstoot, verminderen van congestie en/of het verminderen van
directe overlast op straat.

Doelgroep van het project:

De doelgroep van dit
adviesrapport is breed, zowel in private als publieke sectoren. Partijen die gemoeid
zijn bij goederenstromen in de stadslogistiek kunnen uit dit rapport lering
trekken om te innoveren in zowel efficiëntie als duurzaamheid.