Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Advies privaatrechtelijke aspecten cameratoezicht

Aanmelden voor

Advies privaatrechtelijke aspecten cameratoezicht

Het doel van dit project was het inzichtelijk maken van het gebruik van privacyrechtelijke gegevens verkregen middels cameratoezicht ten behoeve statistische informatie over logistiek. Het project heeft geresulteerd in een advies over proces en opzet die de toets van privacy wetgeving kunnen doorstaan. Dat betekent dat op die manier analyses gedaan kunnen worden op data zoals die uit ANPR-systemen komen die voor de handhaving van milieuzones ingericht zijn. Dat geeft dan inzicht in de echte (type, aantallen en tijdstippen en verblijftijden) stromen van grijskentekenvoertuigen die die punten passeren. Dat is dan bruikbaar voor nulmetingen, ontwikkeling van (de-)reguleringsbeleid, en monitoring van de effecten. Het advies is afgerond en inmiddels getoetst in de praktijk bij enkele gemeenten.

Bekijk hier het webinar ‘Cameratoezicht en privacy: Praktische do’s and don’ts’

Deelnemers

Brinkhof