Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

4C Circulair Afval Amsterdam

Aanmelden voor

4C Circulair Afval Amsterdam

De huidige wijze van afvalinzameling is vaak nog niet geschikt voor de circulaire economie, omdat ketens zijn georganiseerd op basis van individuele relaties tussen verladers, vervoerders en verwerkers.

Gevolg is dat informatie over afvalstromen niet gedeeld wordt en lading tussen verladers en vervoerders onderling niet of beperkt wordt gebundeld.

In een circulaire economie komt de beladingsgraad verder onder druk te staan doordat voor iedere gescheiden ingezamelde afvalstroom een apart voertuig moet worden ingezet. De beladingsgraad kan verbeteren door afvalstromen te bundelen waar mogelijk.

In dit project werd een oplossing geboden door het realiseren van een Cross Chain Collaboration Center (4C) in Amsterdam Zuidoost. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een Control Tower voor de coördinatie van afvalvervoers- en informatiestromen. De resultaten van dit project zijn een logistiek model, een business- en governance model, ontwikkelde 4C software en een document van eisen voor een logistieke circulaire hub. Deze zijn in verschillende scenario’s in een eerste fase uitgewerkt, waarna de definitieve inrichting van de 4C kan plaatsvinden .

Deelnemers

TNO