Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

IDSA en iSHARE Foundation werken samen aan snellere adoptie dataruimten

Aanmelden voor

IDSA en iSHARE Foundation werken samen aan snellere adoptie dataruimten

– ENGLISH VERSION BELOW –

International Data Spaces Association (IDSA) en iSHARE Foundation werken al geruime tijd samen om de twee kaders op elkaar af te stemmen en de kracht van IDSA en iSHARE samen te brengen.

IDSA, referentiearchitectuurmodel voor dataruimten, en iSHARE als vertrouwenskader voor dataruimten vullen elkaar aan en maken domeinoverschrijdende datasoevereiniteit mogelijk. IDSA ontwerpt dataruimten die voldoen aan domeinoverschrijdende standaarden en interoperabiliteit. Het betrouwbaar delen van gegevens en op beleid gebaseerde gebruikscontrole zijn cruciale factoren. Dit wordt relevanter nu de Europese wet inzake datagovernance van kracht is en de groeiende ontwikkeling van gefedereerde dataruimten en -infrastructuren met Gaia-X. Deze evolutie zal worden versneld door iSHARE-satellieten die een federatief en cross-dataruimtedeelnemersregister bieden. Het concept van iSHARE-satellieten in combinatie met de op iSHARE-standaarden gebaseerde autorisatieregisterrol in dataruimten is gebaseerd op IDSA’s RAM en vervolledigt de waardepropositie van volledig vertrouwen en zekerheid op juridische en technische basis van de deelnemers voor dataruimten.

Nieuw niveau van vertrouwen

Met die structuur realiseren IDSA en iSHARE samen een nieuw niveau van vertrouwen voor dataruimten en de aanhangende gebruikers, waardoor dataruimten volledige autonomie krijgen bij het openen en gebruiken van datasets binnen de vertrouwensprincipes van zowel het IDS-rulebook als het iSHARE-schema. Hiermee leveren IDSA en iSHARE een zachte infrastructuur (in lijn met Gaia-X-principes) met open-source componenten die klaar is voor gebruik voor alle scenario’s voor het delen van gegevens in alle domeinen. iShare wordt al veel gebruikt in de industrie en IDS-certificering voor dataconnectoren voegt uitgebreide vertrouwensfuncties toe. Een perfecte samenwerking die bedrijven zal overtuigen om zonder spijt veel meer data te delen dan voorheen – omdat ze elkaar op een hoger niveau kunnen vertrouwen.

– ENGLISH TEXT –

International Data Spaces Association (IDSA) and iSHARE Foundation have been in collaboration for quite some time now, aligning the two frameworks to bring the power of IDSA and iSHARE together.

IDSA reference architecture model for data spaces and iSHARE as trust framework for data spaces complete each other, enabling cross-domain data sovereignty. IDSA brings the value of designing data spaces, agreeing on cross-domain standards and interoperability. Trustworthy data sharing and policy-based usage control are crucial factors. This gains relevance with the European data governance act being in place, and the growing development of federated data spaces and infrastructures with Gaia-X. This evolution will be accelerated by iSHARE satellites providing a federated and cross data space participant register. The concept of iSHARE satellites combined with the iSHARE standards-based authorization registry role in data spaces are based on IDSA’s RAM and complete the value proposition of full trust and certainty on legal and technical basis of the participants for data spaces.

A new level of trust

With that structure, IDSA and iSHARE together realize a new level of trust for data spaces and its adhering users, providing data spaces with full autonomy on accessing and using data sets within the trust principles of both the IDS rulebook and the iSHARE scheme. With this, IDSA and iSHARE are delivering a soft infrastructure (in line with Gaia-X principles) with open-source components which is ready to use for all data sharing scenarios in all domains. iShare is already broadly used in industry, and IDS certification for data connectors adds comprehensive trust features. A perfect partnership which will convince companies to share much more data than before without regret – because they can trust each other on a higher level.