Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Het Open Trip Model: het resultaat van constructieve samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid

Aanmelden voor

Het Open Trip Model: het resultaat van constructieve samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid

Het Open Trip Model: het resultaat van constructieve samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid

30 oktober 2020

Leestijd ± 4 minuten

Het Open Trip Model (OTM) is een open source data deelmodel, of gezamenlijke taal, voor het uitwisselen van data tussen verschillende logistieke systemen, zoals planningssystemen en boordcomputers, waardoor er geen maatwerk koppelingen meer nodig zijn. Het OTM is afgelopen zomer doorontwikkeld door de Stichting UTC, het expertise­centrum voor logistieke standaarden. Dit gebeurde in intensieve samenwerking met een aantal ICT-leveranciers en in afstemming met logistiek dienstverleners en verladers. Vanaf deze week is alle documentatie over Open Trip Model versie 5.0 beschikbaar en eenvoudig voor ontwikkelaars te raadplegen.

Dat is mooi want het OTM wordt inmiddels niet alleen steeds meer omarmd door het bedrijfsleven, maar ook vanuit initiatieven voor Carbon Foot Printing, Connected Transports, Smart Mobility en onderzoeksprojecten vanuit RWS en CBS. Om verdere digitalisering van de logistiek en digitale innovatie goed te faciliteren wordt in publiek/private samenwerking gewerkt aan een Basis Data infrastructuur, waar OTM in combinatie met iSHARE en het deze maand gelanceerde DEFlog belangrijke bouwblokken voor zijn.

De kracht van samenwerking

Net als het afsprakenstelsel iSHARE en de digitale vrachtbrief (eCMR) is het OTM ontwikkeld om het voor ondernemers in de logistiek makkelijker te maken om transport gerelateerde data veilig uit te wisselen, zonder handmatig werk, maatwerkkoppelingen of 1 op 1 afspraken met hun ketenpartners. Een marktpartij (Simacan) heeft het model ontwikkeld voor een grote retailer en heeft het daarna over­gedragen aan de sector als open standaard. Vanuit de visie dat het OTM, zonder commercieel belang, de logistieke sector echt vooruit helpt als het toegepast wordt als neutrale standaard is.

SUTC heeft, mede gefinancierd door de Topsector Logistiek, namens Transport en Logistiek Nederland (TLN) en evofenedex en in nauwe samenwerking met de vereniging van ICT-leveranciers DALTI, het beheer en onderhoud van het OTM onder haar hoede genomen. Vanaf het eerste moment heeft een aantal ICT-partijen, zoals TANS, FiLogic, Prometheus, Data2track, RGB+ en Lambooy Logistiek het model omarmd, omdat zij de grote potentie van het model inzagen. Behalve dat het eenvoudig, intuïtief en flexibel is, zagen zij ook dat zij dankzij het OTM geen tijdrovende maatwerkkoppelingen meer hoeven te maken. En dat betekent meer tijd voor het leveren van optimale kwaliteit, functionaliteit en snelheid voor hun klanten. Ook is het model volgens hun oordeel toekomstbestendig en sluit het aan bij mogelijke nieuwe eisen van klanten (bijv. hoogfrequente data verversing).

Op initiatief van en in nauwe samenwerking met de ICT-leveranciers, is het OTM verder door­ontwikkeld, zodat het nog beter aansluit bij de behoefte vanuit het logistieke bedrijfsleven. Door de neutraliteit (er heeft immers niemand een commercieel belang in OTM), in combinatie met de betrokkenheid van de ICT-leveranciers is het draagvlak voor het OTM bij hen groot. En dat is belangrijk, want zij zijn degenen die het model in hun systemen moeten implementeren. En het voordeel van een standaard is natuurlijk pas optimaal, als vele partijen er gebruik van maken.

Omarmd door markt en overheid

In totaal zijn inmiddels zo’n 45 partijen actief aan de slag met het model, ICT-leveranciers, Portbase, DEFLog, verladers en vervoerders. Daarnaast blijkt het model ook bijzonder goed aan te sluiten bij de visie en uitgangspunten van de Europese verordening eFTI en bij de Basis Data Infrastructuur.

De eerste concrete toepassing van OTM binnen de Basis Data Infrastructuur is de ontwikkeling van DEFlog. Deze nieuwe neutrale datahub faciliteert met behulp van het OTM en iSHARE de uitwisseling van logistieke data. DEFlog zal -naast de nu al beschikbare data over weg­werkzaamheden- in de toekomst een veelheid van data bij elkaar brengen. Zowel tussen overheid en bedrijfsleven, als tussen bedrijven onderling. Maar daarmee zijn de mogelijkheden van het OTM nog niet uitgeput. Er broeien vanuit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden nog vele ideeën en initiatieven met het OTM in combinatie met het afsprakenstelsel iSHARE, de eCMR, Big Mile, CBS en internationaal.

Samenhang met andere standaarden

Het Open Trip Model is een van de standaarden die de Topsector Logistiek ondersteunt met als doel data delen in de logistiek verder te stimuleren om logistieke ketens transparanter, efficiënter en duurzamer te maken. Het OTM werd ontwikkeld door een marktpartij en geadopteerd door SUTC om het voor de gehele logistieke sector beschikbaar te maken. Het Open Trip Model maakt samen met iSHARE, het afsprakenstelsel voor veilig data delen, en de eCMR, de digitale vrachtbrief het delen van logistieke data makkelijker en veiliger.