Deelnemen

Wilt u bijdragen aan de toppositie van Logistiek? Doe dan mee met ons programma. Projecten binnen de focus van het programma, die bijdragen aan de afgesproken KPI’s en streefwaarden en die voldoen aan de beoordelingscriteria, zijn van harte welkom. De kern daarvan vindt u in het Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016 – 2020. Bovendien zijn deze verder uitgewerkt in het innovatiecontract (verwacht eind dit jaar) en diverse jaarplannen. Zie hier voor het laatste jaarplan. Per uitvraag staan de mogelijkheden nader gespecificeerd. De openstaande en geplande calls en aanbestedingen zijn hieronder genoemd.

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot aanbestedingen kunt u contact opnemen met TSLogistiek@connekt.nl.

Lopende calls en aanbestedingen

Aanbesteding: Ontsluiting logistieke data zeehavens
Inschrijving mogelijk t/m 21 september 2018 (10.00u)

Eén van de doelen van de Topsector Logistiek is het delen van logistieke data te faciliteren. Dit gebeurt onder andere door digitale berichtstandaarden te (helpen) ontwikkelen en/of implementeren (denk aan eCMR) en het gebruik of beheer van datamodellen te ondersteunen (zoals het OpenTripModel of WCO datamodel). Daarnaast ondersteunt de Topsector Logistiek het afsprakenstelsel iSHARE, die eenduidige identificatie, autorisatie en authenticatie van gegevens mogelijk maakt. Om het gebruik van logistieke data te stimuleren, loopt er vanaf nu een aanbesteding met als doel samen te werken met partijen die ladinggegevens gaan ontsluiten aan derde partijen.

Lees hier het nieuwsbericht

Meer informatie en inschrijven: Tenderned >> Kenmerk: 193118

Prijsvraag opschaling Cross Chain Control Centers (4C) initiatieven
Inschrijven voor deze prijsvraag is helaas niet meer mogelijk

De actielijn 4C wil duidelijke besparingen zien die bijdragen aan de KPI doelstellingen voor de Topsector.  Bij 4C’s is er sprake van regiecentra van waaruit meerdere supply chains gezamenlijk gecoördineerd en geregisseerd worden, zodat informatie- en goederenstromen makkelijk gecoördineerd kunnen worden.  Deze prijsvraag is gericht op de opschaling van reeds bestaande 4C initiatieven. Een prijsvraag kan meerdere “winnaars” hebben. In dit geval is de prijsvraag ook opgesplitst in twee delen, namelijk wegvervoer en binnenvaart. In dit geval zijn we op zoek naar reeds bestaande projecten en 4C initiatieven voor uitbreiding of zijdelings opschaling. Het uiteindelijke doel van de Topsector is om hierbij concrete besparingen met wegkilometers en CO2 besparingen te realiseren (conform de KPI doelstellingen).

Meer informatie en inschrijven: TenderNed >> Kenmerk: 183766