Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Deelnemen

Aanmelden voor

Deelnemen

Deelnemen

Wilt u bijdragen aan de toppositie van Logistiek? Doe mee met ons programma. Projecten die bij de focus van het programma passen, die bijdragen aan de afgesproken KPI’s en streefwaarden en die voldoen aan de beoordelingscriteria zijn van harte welkom. De kern daarvan vindt u in het uitvoeringsprogramma, de voorwaarden voor deelname vindt u hieronder.

Leestijd ± 1 minuut

Projecten die bij de focus van het uitvoeringsprogramma passen, die bijdragen aan de afgesproken KPI’s en streefwaarden en die voldoen aan de beoordelingscriteria zijn van harte welkom.

Meedoen in de Topsector Logistiek

Voorwaarden voor deelname

In het uitvoeringsprogramma zijn de toepassingsgebieden verder uitgewerkt in programmalijnen, pijlers en voorbeeldprojecten. Heeft u ideeën of activiteiten die je wilt inbrengen in de Topsector Logistiek? Houd er rekening mee dat hiervoor een aantal voorwaarden gelden:

  1. Voorgestelde activiteiten dienen altijd aan te sluiten bij het programma, het overzicht geeft een globaal inzicht in het programma.
  2. De topsector is gericht op onderzoek, toolontwikkeling en opschaling van innovatie. De voorgestelde activiteit dient binnen één van deze categorieën te passen.
  3. De stuurgroepen zijn leidend in de programmering. Of een voorgestelde activiteit daadwerkelijk doorgang krijgt is altijd afhankelijk van een beslissing van de stuurgroep. In het geval van onderzoek adviseert de programmacommissie van TKI Dinalog.
  4. De rechtmatigheid van de besteding van middelen is een belangrijke randvoorwaarde. Zowel subsidietrajecten als aanbestedingen vergen gedegen voorbereiding om succesvol te kunnen zijn. Overleg in een vroeg stadium met het Programmabureau Topsector Logistiek is aan te raden.
  5. Projecten en onderzoeken zijn een publiek-private samenwerking waarbij er sprake is van cofinanciering 50/50. De inbreng kan zijn in uitgaves, mens-uren en/of data.
  6. Voor meer informatie kunt u terecht bij: info@topsectorlogistiek.nl.

Mogen wij u opnemen in ons bestand?

Binnen het programma Topsector Logistiek werken vele partijen samen aan innovaties voor een concurrerende en emissieloze logistiek. De komende 2 jaar gaat er veel gebeuren op logistiek gebied en daarom willen we graag inzichtelijk hebben wie ons kan ondersteunen bij het uitvoeren van uitdagende, logistieke vraagstukken.