Deelnemen

Wilt u bijdragen aan de toppositie van Logistiek? Doe dan mee met ons programma. Projecten binnen de focus van het programma, die bijdragen aan de afgesproken KPI’s en streefwaarden en die voldoen aan de beoordelingscriteria, zijn van harte welkom. De kern daarvan vindt u in het Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016 – 2020. Bovendien zijn deze verder uitgewerkt in het innovatiecontract (verwacht eind dit jaar) en diverse jaarplannen. Zie hier voor het laatste jaarplan. Per uitvraag staan de mogelijkheden nader gespecificeerd. De openstaande en geplande calls en aanbestedingen zijn hieronder genoemd.

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot aanbestedingen kunt u contact opnemen met TSLogistiek@connekt.nl.

Lopende calls en aanbestedingen

Aanbesteding: Ontsluiting logistieke data zeehavens
Inschrijving mogelijk t/m 21 september 2018 (10.00u)

Eén van de doelen van de Topsector Logistiek is het delen van logistieke data te faciliteren. Dit gebeurt onder andere door digitale berichtstandaarden te (helpen) ontwikkelen en/of implementeren (denk aan eCMR) en het gebruik of beheer van datamodellen te ondersteunen (zoals het OpenTripModel of WCO datamodel). Daarnaast ondersteunt de Topsector Logistiek het afsprakenstelsel iSHARE, die eenduidige identificatie, autorisatie en authenticatie van gegevens mogelijk maakt. Om het gebruik van logistieke data te stimuleren, loopt er vanaf nu een aanbesteding met als doel samen te werken met partijen die ladinggegevens gaan ontsluiten aan derde partijen.

Lees hier het nieuwsbericht

Meer informatie en inschrijven: Tenderned >> Kenmerk: 193118