Ketenregie

Nieuwe actieagenda gericht op in praktijk brengen nieuwe oplossingen 887 589 Topsector Logistiek

Nieuwe actieagenda gericht op in praktijk brengen nieuwe oplossingen

De Topsector Logistiek komt met een nieuwe actieagenda 2020-2023. De ambitie luidt: een concurrerende en emissieloze logistiek in Nederland. Hiermee zet het Topteam Logistiek de koers van de afgelopen jaren…