Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Zes communities Logistieke Efficiëntie van start

Aanmelden voor

Zes communities Logistieke Efficiëntie van start

Zes communities Logistieke Efficiëntie van start

In de logistiek gaat veel capaciteit van voertuigen, mensen, infra en ruimte verloren door afspraken in de keten. Daar valt dus de nodige winst te behalen. Maar hoe vlieg je dat aan? Topsector Logistiek start daarom met zes communities Logistieke Efficiëntie, waaraan in totaal veertig bedrijven deelnemen. Het doel is hen in staat te stellen zelf mogelijkheden tot verbetering te identificeren, zodat ze vervolgens concrete acties kunnen opstarten om hun processen te optimaliseren. De inzichten die we hier opdoen, helpen in de toekomst ook andere bedrijven om hun efficiency te vergroten.

05 juni 2024

Leestijd ± 4 minuten

Inefficiënte afspraken

Afspraken in de keten, zoals slottijden, levertijden en -frequenties of hoe hoog de pallets gestapeld mogen worden, leiden vaak tot een inefficiënte operatie. ”Bedrijven die hun logistieke efficiëntie op zendingsniveau analyseren, reduceren hun uitstoot, kilometers én kosten aanzienlijk”, vertelt programmamanager Guido de Wit in een eerder artikel, waarin toelichting op het programma Logistieke Efficiëntie wordt gegeven. “Vandaar dat we de branche nu ondersteunen om de logistieke efficiëntie te analyseren en verlies nauwkeurig te identificeren. Dat geeft handvatten om samenwerkingen te bespreken en te optimaliseren.”

Kennis en ervaringen delen

In opdracht van Topsector Logistiek ondersteunen Buck Consultants International en UC Group daarom in totaal 40 logistieke bedrijven, in zes verschillende communities. Zij doen dit tot het eind van dit jaar. De community aanpak heeft zich eerder bewezen, onder andere bij Logistics Valley Regio Nijmegen, en wordt daarom opnieuw ingezet. Iedere community bestaat uit een groep van vijf tot tien bedrijven met een gemeenschappelijke deler op het gebied van dienstverlening, waardoor ze (sector)specifieke kennis en ervaringen kunnen delen. De communities vormen een veilige omgeving, waarin bedrijven elkaar inspireren en motiveren. De bedrijven treffen elkaar drie keer: tijdens de kick-off, halverwege het project en bij de afsluiting. Ieder bedrijf monitort maandelijks de CO2-uitstoot en logistieke efficiëntie en wordt daarbij waar nodig individueel ondersteund, bijvoorbeeld bij het opzetten van de juiste datastroom, verbeteren van de datakwaliteit of met extra uitleg over slim data analyseren.

Redenen om deel te nemen

Orvo Pels, consultant bij UC Group ziet verschillende redenen waarom bedrijven deelnemen aan de communities. “Ze willen inzicht krijgen in hun eigen CO2-emissies om hierover te kunnen rapporteren aan hun klanten: ook in voorbereiding op CSRD. Daarnaast is het in kaart brengen van reductiekansen voor hen van belang, zodat zij voor 2030 hun CO2-uitstoot met 55% kunnen terugdringen. En natuurlijk willen zij ook hun kosten reduceren en concurrentiepositie verbeteren. In het afgelopen jaar hebben wij in opdracht van de Topsector Logistiek verschillende communities begeleid voor Duurzaam Concurrentievermogen. Dat was heel effectief. Voor de komende communities voegen we een extra element toe aan de CO2-metingen: logistieke efficiëntie meten op basis van CO2-rapportages. CO2 meten wordt vaak gezien als een vervelende verplichting. Door inzicht te krijgen in verbetering van efficiëntie wordt CO2 meten een methode om de performance van een bedrijf te verbeteren. Zodra bedrijven dat ervaren, wordt meteen een stuk aantrekkelijker.”

Communities gebaseerd op behoefte

Laura van Hal, lead consultant bij Buck Consultants International: “We steken de drie communities steeds net iets anders in, gebaseerd op de behoefte van de deelnemers. De deelnemers uit eerste community beschikken al over data van hoge kwaliteit en starten direct met verdiepende analyses, door lege kilometers en wachttijden in kaart te brengen. De tweede community richt zich op bedrijven in de bouw/industrie, terwijl de derde zich toelegt op groupage- en geconditioneerd transport. Deelnemende bedrijven zijn onder andere H.M. Verploegen, Rouwmaat Groep, Transportbedrijf Hatzmann, Donderwinkel Steenderen, Verdouw, Farm Trans en Van de Kamp.

Uit eerdere communities blijkt dat kennis en ervaring delen bedrijven daadwerkelijk vooruit helpt. Door maandelijks te monitoren kunnen deelnemers sneller reageren op dataverbeteringen en de effecten van verbeteringen in efficiëntie volgen. Deelnemers krijgen een goed begrip van CO2-berekeningen, inzicht in de herkomst van uitstoot en leren reductiemogelijkheden identificeren. Door FMS data toe te voegen, wordt een verdere verdiepingsslag gemaakt waardoor nog specifieker op verbeteringen kan worden gestuurd.“

Op zendingsniveau kijken naar verlies

De deelnemende bedrijven gaan op zendingsniveau kijken naar het verlies in de operatie. Daarvoor wordt naast de CO2-uitstoot ook de Load Performance Indicator, de LPI, gemeten. Dit is de vervoersprestatie per gereden kilometer. Met de LPI wordt bepaald hoe vol een voertuig zit gedurende de rit, op basis van het maximum te vervoeren gewicht of volume. Dat maakt het voor vervoerders inzichtelijk wat de impact – het verlies – is van de verschillende afspraken in de keten, zoals slot- en venstertijden. En welke besparingen het kan opleveren, zowel financieel als qua uitstoot. Dat is een mooie aanleiding om over die afspraken in gesprek te gaan met opdrachtgevers of gemeenten.

Nog meer bedrijven ondersteunen

Deze communities Logistieke Efficiëntie zijn slechts het begin. Gezien de succesvolle ervaringen is het streven om de komende jaren nog meer bedrijven langere tijd te ondersteunen in communities. Zo kunnen zij zich gezamenlijk steeds verder verdiepen, de impact over een langere periode meten, hun CO2-uitstoot reduceren en hun bedrijfsprestaties verbeteren.

Meepraten of meedoen?

Op 27 juni aanstaande vindt het event “Logistieke efficiëntie” plaats bij Connekt in Delft. Wil jij je gedachten en ervaringen op dit vlak delen? Meld je dan aan.

Wil jij met je bedrijf meedoen met een van de communities die zich bezighouden met Logistieke efficiëntie? Neem dan contact op met Chris Beezemer.