Mogen wij u opnemen in ons bestand?
zoeken

Verkenning handhaving PHEV vrachtwagens in nul-emissiezones

16 oktober 2020

Leestijd ± 1 minuut

Plug-in hybride (PHEV) vrachtwagens hebben volgens de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek tijdelijk toegang tot de nul-emissiezone (ook wel bekend als zero-emissiezone) als zij daar aantoonbaar en handhaafbaar emissieloos rijden. In opdracht van de Topsector Logistiek hebben Royal HaskoningDHV en Greenberg Traurig een verkenning uitgevoerd naar de juridische, operationele en technische mogelijkheden voor deze handhaving.

Systeemvarianten op basis van juridisch kader 

In de verkenning bestaat de basis van alle varianten uit een systeem dat registreert of al dan niet uitstootvrij gereden wordt. De basis is ‘Geofencing+’. Met oog op het voorkomen van fraude ligt het voor de hand om een (meet)systeem te gebruiken dat meerdere parameters registreert.

De mogelijke systeem-varianten die in de verkenning besproken worden, verschillen vooral in de juridische basis waarop de handhaving plaatsvindt. Een aantal varianten van systeemkeuzes zijn gebaseerd op continue, directe handhaving, met als sanctie boetes (Wet Mulder). Dit zijn varianten van systemen waarbij er continu gegevens van uitstootvrij rijden worden verzameld. Zo kan voortdurend worden geregistreerd of er een overtreding plaatsvindt.

De andere systeemkeuze is gebaseerd op ontheffingen/ vergunningen. Bij deze variant worden weliswaar continu gegevens (uitstootvrij rijden) verzameld, maar de controle en handhaving vindt plaats op basis van verleende ontheffingen/vergunningen die het in beginsel mogelijk maken om op individuele basis een nul-emissiezone binnen te mogen rijden met een voertuig dat emissies kan uitstoten. Een dergelijke ontheffing/vergunning wordt slechts verleend wanneer aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt.