Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Potentie van modal shift in droge bulk

Aanmelden voor

Potentie van modal shift in droge bulk

Potentie van modal shift in droge bulk

Van alle goederen die via waterwegen worden vervoerd in Nederland, vertegenwoordigt droge bulk maar liefst 52%. Dit omvat los gestorte grondstoffen en halffabricaten die essentieel zijn voor de Europese industrie. Het vervoer van droge bulk vereist een nauwgezette planning en betrouwbare uitvoering, met minimale leegvaart als doel. Binnenvaartcoöperaties ELV, PTC en NPRC, hebben samen met Topsector Logistiek het potentieel voor een modal shift in de droge bulk voor de binnenvaart onderzocht.

13 maart 2024

Leestijd ± 3 minuten

Impact op gehele supply chain
Het onderzoek identificeert verschillende uitdadingen voor de modal shift van bulkstromen zoals de lange voorbereidingstijd en de grote hoeveelheid betrokken partijen in de keten. De belangrijkste uitdaging is echter dat de modal shift in droge bulk een aanzienlijke impact heeft op de gehele supply chain, waardoor een aanpassing van processen binnen de keten nodig is.

Toch liggen er veel kansen, want hoewel de aanloopperiode lang kan zijn, biedt de modal shift een duurzame oplossing qua emissies en benodigde energie per ton/km. Het potentieel voor modal shift van droge bulk is namelijk aanzienlijk, met mogelijkheden om miljoenen tonnen aan wegtransport te verminderen en efficiëntie in de supply chain te verbeteren. Ook is de kans op een reverse modal shift bij bulkstromen kleiner, vanwege de directe samenhang met de productie processen. 

Aanbevelingen
Het onderzoek benadrukt enkele aanbevelingen om de modal shift te bevorderen. In algemene zin is er noodzaak voor de ontwikkeling van een netwerk aan watergebonden locaties waar verschillende bulkstromen op -en overgeslagen kunnen worden. Nu is vaak een watergebonden locatie geschikt voor de op -en overslag voor één type bulkgoed, waardoor er geen fysieke en vergunningsruimte is voor de overslag van andere type goederen.

Daarnaast zijn er specifieke aanbevelingen voor het bestaande Joint Corridors Off-Road programma benoemd, zoals aantrekken van logistiek makelaars met kennis van de bulksector en een bijbehorende branche-gerichte aanpak, waarin naar de hele keten van grondstoffen, halffabricaten en producten wordt gekeken.

Complexe dynamiek
In tegenstelling tot het containervervoer, zijn herkomst- en bestemmingsrelaties in de droge bulksector niet gebonden aan vaste lijndiensten of corridors. Dit zorgt voor een complexe dynamiek waarbij flexibiliteit van essentieel belang is. De concurrentie in deze sector is scherp vanwege dalende volumes, wat zowel tussen binnenvaartondernemers als tussen bevrachters en coöperaties plaatsvindt.

Multimodaal transport expo 2024
Tijdens de Multimodaal Transport Expo op 14 maart jl. in Breda presenteerde de Topsector Logistiek samen met Logistics Navigators de Inspiratiesessie out of the box denken voor dry- en break bulk modal shift, naar aanleiding van het rapport: Inzicht in modal shift droge bulk sector – Topsector Logistiek.

Over Topsector Logistiek
Samen met ondernemers, overheden en onderzoeksinstellingen werkt de Topsector Logistiek aan de ambitie voor 2050: een concurrerende en emissieloze logistiek in Nederland. Hierbij staat duurzaamheid en leefbaarheid centraal. De Topsector Logistiek wordt mede uitgevoerd door Connekt

Over NPRC
NPRC is een Europese binnenvaartcoöperatie en aanbieder van vervoer over water in Europa met haar hoofdkantoor in Rotterdam en kantoren in Duitsland en België. NPRC behoort tot de grotere logistiek dienstverleners voor droge bulkvervoer in Europa, met dagelijks ongeveer 200 schepen in de vaart.

Over PTC
De Particuliere Transport Coöperatie b.a. (PTC) is een coöperatie en logistiek dienstverlener van binnenvaartondernemers, gespecialiseerd in binnenlandse en de zogenaamde Noord-Zuid (tussen Nederland, België & Noord Frankrijk) bulktransporten.

Over ELV
De Europese Logistieke Vervoerders Coöperatie, E.L.V. is een binnenvaart coöperatie, gevestigd te Rotterdam. Aangesloten leden met klasse 1 en 2 schepen komen uit Nederland, België en Frankrijk. ELV is specialist in het vervoer over water tot in de haarvaten van het vaarwegenstelsel in Frankrijk en de Benelux.