Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Organisatiestructuur

Aanmelden voor

Organisatiestructuur

Organisatiestructuur

Leestijd ± 1 minuut

Topteam Logistiek

Het Topteam Logistiek is verantwoordelijk voor de ambitie, doelen, inhoudelijke scope, prioritaire kennisthema’s, toepassingsgebieden en relevante doorsnijdende thema’s en verdeelt de beschikbare middelen. 

Stuurgroepen

Het Topteam Logistiek delegeert de programmering aan de 4 stuurgroepen:

  • Stadslogistiek
  • Multimodale transportcorridors en knooppunten;
  • Supply chain en logistieke ketens;
  • Bouwlogistiek.

Deze stuurgroepen worden voorgezeten door een verantwoordelijke voor het toepassingsgebied vanuit het Topteam Logistiek. 

Programmabureau Topsector Logistiek

De stuurgroepen worden ondersteund door het programmabureau Topsector Logistiek (PBTSL). De organisaties TKI Logistiek/Dinalog en Connekt vormen samen het PBTSL in de ondersteuning van het Topteam, ondersteuning van de stuurgroepen en in de uitwerking van de programmering in activiteiten, van onderzoek tot en met opschaling. 

TKI Dinalog

TKI Dinalog is de organisatie die de rechtmatige beschikking van onderzoeksprojecten namens de ministeries van EZK en IenW verzorgt op basis van de groepsvrijstelling voor onderzoek. 

Connekt

Connekt verzorgt namens het ministerie van IenW de rechtmatige contractering van ontwikkel- en opschalingsprojecten op basis van aanbesteding. Het PBTSL borgt tevens dat onderzoek,  kennisontwikkeling, toepassing en opschaling gestructureerd en in samenhang plaatsvinden.

Opschaling

De opschaling vindt plaats via vier opschalingskanalen: 

  • Logistieke Alliantie (LA);
  • Regio;
  • Praktijkinnovatief onderwijs; 
  • Zakelijke dienstverlening.