Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Ondersteuning gemeenten voor duurzame bouwlogistiek

Aanmelden voor

Ondersteuning gemeenten voor duurzame bouwlogistiek

Ondersteuning gemeenten voor duurzame bouwlogistiek

23 oktober 2020

Leestijd ± 2 minuten

Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is ondersteuning beschikbaar voor gemeenten die aan de slag willen met duurzame bouwlogistiek. Verduurzaming van bouwlogistiek kan leiden tot een verbetering van de verkeersveiligheid en een reductie van congestie en schadelijke emissies. Vanuit de Topsector Logistiek is in 2018 een kansenkaart opgesteld, die ingaat op de beschikbare instrumenten voor gemeenten. Het is van belang dat meer gemeenten ervaring opdoen met deze instrumenten zodat zichtbaar wordt hoe ze werken, hoe ze toegepast kunnen worden, wat de effecten zijn, maar ook wat er nog mist.

Verduurzaming bouwlogistiek door kansenkaart

De gemeente kan een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld vanuit haar rol als opdrachtgever, opsteller van omgevingsplannen, vergunningverlener en via het gemeentelijke verkeersbeleid. Toch is het aantal gemeenten dat actief ingrijpt in bouwlogistiek nog relatief beperkt. De kansenkaart duurzame bouwlogistiek biedt gemeenten een instrument om de bouwlogistiek sneller en efficiënter te maken.

Kansen in de dagelijkse praktijk

In de afgelopen jaren is er op het gebied van duurzame bouwlogistiek al veel bereikt. Bouwsector, ontwikkelaars, opdrachtgevers, overheden werkten samen in tal van pilotprojecten waarin efficiënter werd vervoerd, gewerkt en overlast (emissies, verkeer, congestie) werd verminderd. Het is nu zaak om deze kansen in te bedden in de dagelijkse praktijk. Daarin is juist voor gemeenten een rol weggelegd om dit te stimuleren. Hierover organiseerde de Topsector Logistiek het webinar ‘Slimme en duurzame bouwlogistiek levert gemeenten veel op!

Ondersteuning

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat biedt gemeenten nu ondersteuning door een projectmanager Duurzame Bouwlogistiek voor gemeenten: Christiaan van Luik van Buck Consultants International. Insteek is om gezamenlijk enkele instrumenten in te zetten die passen bij de lokale bouwopgave. Door deze in concrete projecten toe te passen wordt zichtbaar wat de effecten kunnen zijn in de bouwpraktijk. Per gemeente/project is ondersteuning beschikbaar met een maximum van ongeveer acht adviesdagen. De bedoeling is om komend jaar zo’n 10 tot 15 projecten te ondersteunen en de ervaringen verder te verspreiden.

Meer weten over de ondersteuning voor gemeenten?

Neem contact op met:
Christiaan van Luik
E: christiaan.luik@bciglobal.com
M: 06 22915123

Of kijk op de website van de VNG.