Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

ONDERZOEK Digitale Transitie Logistiek

Aanmelden voor

ONDERZOEK Digitale Transitie Logistiek

ONDERZOEK Digitale Transitie Logistiek

In oktober van 2021 heeft bureau Markteffect, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en de Topsector Logistiek, een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken rondom Digitale Transitie Logistiek bij logistieke dienstverleners, vervoerders, eigen vervoerders, expediteurs en verladers in organisaties kleiner dan 250 fte (MKB’s).

31 januari 2022

Leestijd ± 1 minuut

Wel van belang, maar nog niet klaar

ONDERZOEK DOOR MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR & WATERSTAAT EN DE TOPSECTOR LOGISTIEK

In het onderzoek werd gevraagd naar de stand van zaken op onderstaande hoofdpunten:

  1. Digitale strategie als onderdeel van de bedrijfsstrategie
  2. Gebruik van informatie en systemen
  3. Staat van procesoptimalisatie
  4. Investeringsbereidheid
  5. Kennis en vaardigheden

382 organisaties hebben aan het onderzoek deelgenomen. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is, dat bijna 70% van deze sector niet “digital ready” is. 75% van de sector ziet het belang van “digital ready” wel in, maar zo’n 90% ervaart barrières om dit te worden. 24% van de doelgroep wijst onvoldoende kennis/ vaardigheden aan als een oorzaak. Tekort aan tijd (34%) en financiële middelen (31%) zijn de grootste oorzaken voor het achterblijven van de digitalisering.

Grootte van de organisatie

Ook is duidelijk dat hoe groter de organisatie (vanaf 11 fte) is, hoe meer aandacht en waarde er aan digitalisering wordt gegeven. Van de kleinere organisaties geeft ongeveer de helft aan dat digitalisering belangrijk is voor de organisatie tegenover 70% tot 90% van organisaties vanaf 11 fte. Ook geven kleinere organisaties aan dat papierloos werken bijna niet denkbaar is in hun organisatie.

Naast grootte van de organisatie is in het onderzoek ook onderscheidt zichtbaar in het soort logistieke organisatie (dienstverleners, (eigen) vervoerders, verladers en expediteurs) en de rol van de respondenten (eindbeslissers, medebeslissers en adviseurs/personen die invloed hebben op digitalisering).

Daarbij zijn logistieke dienstverleners en expediteurs over het algemeen meer koplopers op het gebied van digitalisering dan bijvoorbeeld eigen vervoerders. En vinden medebeslissers (84%) of personen die adviseren/invloed hebben op investeringen rondom digitalisering (89%), digitalisering belangrijker dan eindbeslissers (63%).

Alle resultaten uit het onderzoek vindt u hier.