915 209 Topsector Logistiek

Minister neemt Resultatenboek Topsector Logistiek in ontvangst

Uitreiking Resultatenboek Het gonsde op dinsdag 16 april in het Feyenoord stadion. Niet vanwege een voetbalwedstrijd. Maar in verband met het vijfde jaarcongres van de Topsector Logistiek. Ruim 900 logistieke…

1024 580 Topsector Logistiek

Dare2Share in Zeeland laat innovaties landen in het mkb

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat regionaal mkb, kennisinstellingen en de overheid beter samenwerken en kennisdelen rondom logistieke vraagstukken? Die vraag staat centraal bij het project Dare2Share. De provincie Zeeland…

645 884 Topsector Logistiek

Kabinet ziet bij data delen belangrijke rol voor afsprakenstelsels

Het kabinet gaat helpen bij het verder aanjagen van data delen tussen bedrijven. Dat schrijft staatssecretaris Mona Keijzer in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet meent dat data…

961 1024 Topsector Logistiek

Klimaatakkoord, Nationale Energie Verkenning en Logistiek: de achtergrond cijfers over uitstoot

In de context van de klimaattafel verduurzaming logistiek is gebleken dat de gerapporteerde CO2-emissies in de Outlooks City Logistics en Hinterland & Continental Freight Outlook verschillen met de cijfers in…

1024 933 Topsector Logistiek

International Data Spaces Association ziet iSHARE als een belangrijke stap richting een digitaal verbonden bedrijfsleven

Vandaag heeft de International Data Spaces Association (IDSA) haar actieplan gepresenteerd om iSHARE te adopteren. iSHARE is een afsprakenstelsel voor het delen van data, een initiatief van de Topsector Logistiek.…

1024 683 Topsector Logistiek

Nieuwe MIT-regeling gaat op 9 april open

De overheid stimuleert bedrijven die vernieuwende producten ontwikkelen met verschillende subsidieregelingen. Een mooi voorbeeld is de Mkb-innovatiestimulering Regio en (MIT). Deze regeling, die inmiddels 5 jaar bestaat, stimuleert innovatie bij…

500 334 Topsector Logistiek

Studiereis Artificial Intelligence tijdens Transport & Logistics fair München

De Topsector Logistiek organiseert van dinsdag 4- tot en met donderdag 6 juni een studiereis naar München. Naast het bezoek aan de ‘Transport & Logistics fair’ zullen we ook een aantal…

950 885 Topsector Logistiek

Digitaal data delen beperkt de gevolgen van een harde Brexit voor de logistieke sector

De logistieke sector in Nederland kan de gevolgen van een harde Brexit beperken wanneer zij niet alleen het belang van intensiever digitaal data delen onderkent, maar er ook naar gaat…

631 420 Topsector Logistiek

Verduurzamen van e-commerce sector

De Topsector Logistiek, Connekt en Thuiswinkel.org werken al ruim drie jaar samen om de verduurzaming van e-commerce te bevorderen. Tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie in februari 2019 presenteerde Thuiswinkel.org…

925 352 Topsector Logistiek

Nieuwe opzet masterclasses logistiek voor mbo-docenten

De masterclasses logistiek hebben een nieuwe opzet. Ze stellen docenten in staat de vakinhoud nog beter te vertalen naar het onderwijs. Met de masterclasses faciliteert de bedrijfstakgroep Mobiliteit, Transport, Logistiek…

470 313 Topsector Logistiek

Binnenvaart bundelt kracht in Amsterdam-Utrecht-Rotterdam corridor

TMA Logistics, CTU en VCL slaan de handen ineen met de oprichting van de North West Central Corridor. Deze bundeling van lading heeft een betrouwbaarder barge-product tot resultaat en leidt…

250 167 Topsector Logistiek

Logistieke innovatiekracht door slimme samenwerking

Onder de vlag van Logistics Community Brabant, hebben 13 Off-RoadRunners van Breda University of Applied Sciences afgelopen maanden belangrijke innovaties gerealiseerd op het gebied van internationaal transport en mobiliteit. Dit…