Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Verkenning Distributed Identity & Access Control (DIAC)

Aanmelden voor

Verkenning Distributed Identity & Access Control (DIAC)

Doel van het project:
Binnen de Topsector Logistiek is er, met het oog op Distributed Identity & Access Control (DIAC), behoefte aan het aanjagen van de adoptie van DIAC in verschillende nieuwe sectoren. Nu zowel de Europese Commissie als Gaia-X versnellingsprogramma’s hebben lopen op gedistribueerde / gefedereerde infrastructuren is de adoptie van DIAC volgens de Nederlandse standaard extra belangrijk geworden. Daarom ondersteunt Protium.digital de Topsector in dit project in de ontwikkeling van het DIAC naar meerdere sectoren.

Inhoud van het project:
Om dit project succesvol te maken zijn er een aantal
actiestromen gevolgd, die de basis leggen voor vervolgstappen:


Actiestoom 1. Nieuwe contacten leggen en verkennen van
opties voor DIAC

De kansen voor DIAC zijn gelinkt aan de mate van internationale
logistiek in de segmenten, daarom is de focus gelegd op de sectoren Agricultuur,
Food, Maak industrie, Automotive, en Retail. Er is een rondje interviews gehouden
met partijen uit deze sectoren.


Actiestroom 2. Interviews over ontwikkeling van
Afsprakenstelsels in Nederland, Belgie en Duitsland.

Omdat er vanuit alle kanten nieuwe stelsels / data spaces ontstaan,
is het verkrijgen van een beeld van deze ontwikkeling en de vervolgstappen die
nodig zijn cruciaal. Dit is gedaan aan de hand van interviews.


Actiestroom 3. Staat van Distributed Identity &
Access Control in verschillende domeinen onderzoeken en beïnvloeden

Hierbij zijn inzichten verzameld in de ontwikkeling van
andere DIAC frameworks in andere domeinen.


Actiestroom 4. Staat van semantisch model ontwikkeling,
focus op interface logistiek/sector

Hier is geanalyseerd van de staat is van andere semantische
modellen in de logistiek in Europa, zoals Fiware en Fenix.


Actiestroom 5. Bekend maken op de juiste plekken van wat al
aanwezig is/ontwikkeld wordt bij Topsector Logistiek

Dit is een continue proces, maar er is alvast in beeld
gebracht wat de huidige activiteiten zijn (zoals DIAC, semantiek, Adoptie
Support, en DIL)

Resultaat van het project:
Het project heeft geresulteerd in rapportages voor iedere
actiestroom. Voor (1) is gerapporteerd over de interviews en zijn de kansen en
vervolgstappen voor de Topsector meegenomen, zodat zij een helder beeld krijgen
van de ontwikkelingen. Voor (2) zijn de inzichten, opties en stappen verzameld
en gepresenteerd voor de internationale afsprakenstelsels. In (3) zijn de
inzichten over DIAC in andere domeinen gepresenteerd, zoals de aanpak en de
verschillen tussen domeinen. Voor (4) is gerapporteerd wat de aanpak en
communicatie kan zijn voor de positionering van sematische modellen uit
Nederland naar de internationale bewegingen. Als laatste is voor (5)
gerapporteerd wat de activiteiten zijn van de Topsector en hoe deze door te
zetten zijn.