Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Verkenning Bouwlogistiek 2.0

Aanmelden voor

Verkenning Bouwlogistiek 2.0

Doel:

De Stuurgroep Bouwlogistiek van het hoofdprogramma “Schoon en Emissieloos Bouwen” van de Topsector Logistiek is geïnteresseerd in een verkenning van de mogelijkheden/voordelen van het concept van een “Compliance Service Provider” in het realiseren van de doelen:

  • Stimuleren/belonen van investeringen door bedrijven in schoon/emissie loze aandrijvingen (machines/voertuigen). Door bijvoorbeeld privileges op maat, intelligente toegang
  • Ketenregie rond bewegingen
  • Bouwhub management

Inhoud:

Samen met bouwgerelateerde marktpartijen is gekeken hoe digitale samenwerking in de bouwlogistiek zou kunnen werken. Welke rol de Compliance Service Provider hierin zou kunnen vervullen. Verder zijn, samen met de marktpartijen, een aantal mogelijke vervolgstappen benoemd.

Resultaat:

Inzicht in de verschillende bouwlogistieke stromen, met daarbij de link naar ketenregie. Uitwerking van ketensamenwerking waarbij de omgeving meegenomen is in de samenwerking. Aftrap voor de uitwerking afleverprofielen in de bouwlogistiek.