Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Uitwisseling Factuurstatus

Aanmelden voor

Uitwisseling Factuurstatus

Dit project was gericht op het geautomatiseerd en gestandaardiseerd terugkoppelen van de factuurstatus aan leveranciers en diens financiers in logistieke ketens. Het verkopen van uitstaande facturen aan een financier (bijv. door bank of factoringmaatschappij) is een van de financieringsvormen waarbij het MKB direct toegang krijgt tot zijn geld. Hiermee wordt zekerheid gecreerd over zijn kasstroom en de werkkapitaalpositie. Financiers die deze financieringsvormen aanbieden kampen echter met hoge proces- en risicokosten en kunnen daardoor beperkt MKB’ers met een jaaromzet < EUR 5 mln. en lage uitstaande factuurwaarden bedienen. Het geautomatiseerd en gestandaardiseerd terugkoppelen van de factuurstatus aan leveranciers werkt voor financiers kostenverlagend en vergroot daarmee de toegang tot financiering voor het MKB. Innopay heeft samen met Voldaan en een van Voldaan's klanten een project uitgevoerd waarin ervaring is opgedaan over de technische en functionele impact van het uitwisselen van de factuurstatus in een ‘live’ keten van een leverancier, diens financier en diens afnemers.
Deze demo heeft drie belangrijke resultaten opgeleverd: (1) Voorlopige specificaties en de implementatie van een machtigingsprotocol, dat faciliteert dat afnemers via hun eigen ERP-pakket de financier toegang kunnen geven tot de factuurstatus; (2) Voorlopige specificaties en implementatie van een factuurstatusplatform dat de uitwisseling van factuurstatussen faciliteert zonder dat afnemers van de leverancier of de financier aanpassingen hebben moeten maken aan hun systeem; (3) Een voorlopig overzicht van lessons learned uitgedrukt in Juridische, Operationele, Functionele en Technische (JOFT) termen om valorisatie van dit concept in de toekomst te realiseren.
Met de ervaringen en resultaten uit deze demo is een basis gecreëerd voor schaalbaarheid van het concept. Het machtigingsprotocol en het factuurstatusplatform blijken goed functionerende instrumenten voor het verder ontwikkelen van het concept en het communiceren naar de markt hierover. De lessons learned vormen praktische input voor het ontwikkelen van een standaard.

Deelnemers

Innopay