Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Two-pager toepassing Decamod op logistieke segmenten uit Outlooks HCF en Stadslogistiek

Aanmelden voor

Two-pager toepassing Decamod op logistieke segmenten uit Outlooks HCF en Stadslogistiek

Doel van het project:
In 2020 heeft TNO in opdracht van de Topsector Logistiek
Decamod ontwikkeld, een verzameling van tools en databases die inzicht geeft in
de omvang van de CO2-uitstoot van de logistieke sector in Nederland en de
manier waarop deze is verdeeld over verschillende segmenten. De segmenten in
Decamod zijn gebaseerd op NST-categorieën. Ook heeft TNO twee outlooks
ontwikkeld: Hinterland and Continental Freight (HCF) en Stadslogistiek. De
segmenten in deze outlooks verschillen van de NST-gebaseerde segmenten van
Decamod. Topsector Logistiek heeft TNO daarom gevraagd een korte two-pager op
te stellen om daarin de totale CO2- uitstoot in de logistieke sector en de
verdeling van die uitstoot over de segmenten van de Outlooks te laten zien.

Inhoud van het project:
TNO heeft de goederenstromen uit de Decamod-database verdeeld
over HCF, nationale en stadslogistieke (distributie en overige) stromen. Op
basis van goederensoort heeft vervolgens de uitsplitsing plaatsgevonden naar de
logistieke segmenten zoals deze zijn gedefinieerd in de Outlooks. Na het
uitsplitsen van de Outlooksegmenten is er met Decamod een overzicht gemaakt van
de totale CO2-uitstoot van het goederenvervoer in Nederland en van de verdeling
van de CO2-uitstoot over de logistieke segmenten van de Outlooks HCF en
Stadslogistiek.

Resultaat van het project:
Het resultaat is een two-pager met daarin een overzicht van
de CO2-uitstoot van het goederenvervoer op Nederlands grondgebied, en de manier
waarop deze is verdeeld over de segmenten uit de Outlookstudies. Er wordt ook
uitgelegd in hoeverre en waarom de getallen verschillen met de cijfers die PBL
hanteert. Ook gaat de two-pager kort in op de functionaliteit, het gebruik en
de voordelen van Decamod.