Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Tijd als KPI in ketens

Aanmelden voor

Tijd als KPI in ketens

In dit project is de impact van tijd op logistieke netwerken bezien. Er is onderzocht hoe tijdsaspecten in logistieke netwerken kunnen worden begrepen, gemeten, berekend en gevisualiseerd. Hierbij lag de focus in de eerste instantie op wegtransport. Dit heeft geresulteerd in een simulatie van een supply chain proces vanaf het moment dat de order is ontvangen tot en met het afleveren van de bestelling bij de klant. Als case is een Ahlers warehouse in St.Petersburg gebruikt. Deze case study kan gebruikt worden als best practice.

Deelnemers

Ahlers