Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Service Logistieke Kennisbibliotheek

Aanmelden voor

Service Logistieke Kennisbibliotheek

In dit project is de service logistieke kennisbibliotheek opgezet. In de bibliotheek komt Supply Chain service en finance informatie samen, kan kennis opgedaan worden en de basis worden gelegd voor een verdere samenwerking in het speelveld van service logistiek en supply chain finance. De achtergrond is dat innovatieve logistieke projecten een substantiële bijdrage leveren aan de logistieke innovatiesnelheid in het land, maar een grotere versnelling kan plaatsvinden als de onderzoeksresultaten beter, verder en dieper worden verspreid, zodat er samen innovatie kan plaatsvinden. Nu wordt geobserveerd dat ‘samen innoveren’ nog vooral plaatsvindt binnen projecten in plaats van tussen projecten. Wat zou er kunnen gebeuren als er kennis, voor, tijdens en na een project volledig delen? Als de opgedane kennis helemaal openbaar zou worden gemaakt, zodat er op elkaars kennis wordt voortgeborduurd? Of nog spannender: wat zou er gebeuren als MKB Nederland, onderwijs en overheid,kennis en ervaringen met elkaar zouden delen? Zou de innovatiecyclus dan nog meer kunnen versnellen? De service logistieke kennisbibliotheek is hiermee een startpunt van nieuwe initiatieven.

Deelnemers

Muze10