Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Schiphol Data Management

Aanmelden voor

Schiphol Data Management

Innovatie van de luchtvrachtsector vindt op Schiphol op verschillende manieren plaats.Ten eerste in het kader van het “Smart Cargo Mainport Programma”: een samenwerking tussen de koplopers op Schiphol onder voorzitterschap van Schiphol Group. Het beoogt met onder andere behulp van digitalisering de ketens via Schiphol te verbeteren teneinde een beter grondproduct te realiseren op Schiphol. Ten tweede is er ook innovatie in samenwerking tussen Schiphol, Cargonaut en de overheid. In de afgelopen jaren heeft de overheid één loket ingericht –onder de naam Single Window –om alle overheidsinformatie over huidige en toekomstige zendingen uit te wisselen. Cargonaut heeft hiertoe de Air Single Window voor de Nederlandse luchthavens en logistieke dienstverleners ingericht die met de Single Window van de overheid communiceert. In de luchtvrachtsector zijn echter nog enkele uitdagingen op het gebied van uitwisseling van informatie.
Een aantal aspecten wordt in samenhang uitgewerkt naar een integraal afsprakenstelsel voor vervoersstromen via Schiphol in het Schiphol Data Management (SDM) project. Het ontwikkelen van een SDM is een iteratief proces, er moeten eerste concrete stappen gezet worden die de basis vormen voor verder ontwikkeling. Er zijn twee innovatie initiatieven die snel baat hebben bij een goed werkend data management:
1. Landside Pickup and Delivery (het optimaliseren van de landzijdige aan- en afvoer met op termijn centrale sturing door middel van een control tower) en
2. Digitale Air Corridor (Inrichting van efficiënt (bron) data deling (internationaal) om daarmee de handhavingsdruk door de douane te verlagen.)
Deze initiatieven hebben specifieke behoefte aan data en data deling die uitgewerkt dienen te worden. Het “Schiphol Data Management” krijgt gestalte in een set operationele afspraken. Die betreffen de inhoud van informatie, juridische aspecten, technische aspecten
en meer. Daarbij wordt gebruik gemaakt van onder
meer iShare, waarmee tegelijkertijd de adoptie van dit soort standaarden verder vergroot wordt.

Cargonaut heeft in de tweede fase van het project een aantal iteraties uitgevoerd om Schiphol Data Management verder vorm te geven, gebruikmakend van de initiatieven die op dat moment de meeste steun ontvingen. Welke initiatieven ondersteund werden, werd bepaald in onderlinge afstemming tussen de programmamanager NLIP en Cargonaut. Naar aanleiding van Schiphol Data Management en de Basis Data Delen Infrastructuur In de Digitale Transport Strategie heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat zich voorgenomen om de stap te zetten naar een ‘Basis Data Delen Infrastructuur’. De structuur van de deliverables is gelijk aan het eerste Schiphol Data Management project. De beschrijving van de logistieke keten (“a. Markt”) en de informatievraag (“b. Informatie”) zijn specifiek voor de betreffende keten. De afspraken met betrekking tot de oplossing (“c. Technologie”) en besturing (“d. Governance”) zijn algemeen toepasbaar en leveren een bijdrage aan de ‘Basis Data Delen Infrastructuur’.

Deelnemers

Cainiao · Cargo Community Network · Cargonaut · Cathay Pacific · Changi Airport · CTS Int. Logistics · Customs and Border Protection · Ericsson · Finnair · General Logistics Systems (GLS) · IATA · Jet Airways · L3 Technologies · OTX · Singapore Customs · Transport en Logistiek Nederland (TLN) · YTO Express