Mogen wij u opnemen in ons bestand?

Een aanzienlijk deel van de afvalstoffen wordt ingezameld in binnenstedelijke gebieden. Door de vrije keuze die Nederland toestaat aan afvalproducenten om een inzamelaar te kiezen, begeven zich verschillende inzamelaars van afval in hetzelfde geografische gebied. Dat zij dat afzonderlijk zo efficiënt mogelijk doen, lijdt geen twijfel. Maar als de hele inzamelsector als geheel wordt bekeken, kan daar nog een grote efficiencyslag worden gemaakt. Het Joint Collection Concept beschrijft de wijze waarop de afvalinzamelaars van bedrijfsafval die de Green Deal ZES hebben ondertekend samenwerking en bundeling van afvalstromen in binnenstedelijk gebied willen vormgeven om te komen tot minder en zero-emissie verkeersbewegingen in de binnenstad. De doelstellingen van het concept zijn: Reductie van CO2 en andere emissies in de binnenstad, verbetering van de veiligheid door afname van het aantal verkeersbewegingen, verbetering van de verkeersafwikkeling door afname van blokkades in de straten en verbetering van de aantrekkelijkheid van de binnenstad voor bezoekers en bewoners. Binnen de Actielijn Stadslogistiek werd door de Topsector Logistiek ondersteuning gefinancierd van het ontwikkelen van gezamenlijke doelen en aanpak ten aanzien van white label verzamelen van MKB-bedrijven en winkels. Dit heeft geleid tot een pilot in Haarlem.

Deelnemers

Adrichem Transport · Baetsen Containers · Flow Innovation · G.P. Groot Inzameling · L'Ortye Transportbedrijf · Stoel Milieu B.V. · SUEZ · Theo Pouw B.V. · Transport en Logistiek Nederland (TLN) · Van Gansewinkel · Van Werven B.V.