Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Restwaardegarantie voor zero-emissie vrachtvoertuigen

Aanmelden voor

Restwaardegarantie voor zero-emissie vrachtvoertuigen

Doel van het project:
Deze verkenning richt zich op het probleem van de onzekerheid van de restwaarde van zero-emissie vrachtvoertuigen, wat ervoor zorgt dat de overstap naar zero-emissie voertuigen trager verloopt. Het doel van deze verkenning is daarom om na te gaan in hoeverre een restwaardegarantie zou helpen om het probleem van de onzekerheid rondom de restwaarde weg te nemen, en het daarmee mogelijk te maken dat een versnelde ingroei van elektrische voertuigen op gang komt.

Inhoud van het project:
Het rapport behandelt de ondernemerskijk op restwaarde en het effect van de restwaardegarantie op de kostprijs van nieuwe elektrische vrachtvoertuigen. Ook de mogelijkheden voor de vormgeving en omvang van de restwaardegarantie komen aan bod. Ten slotte worden de voor- en nadelen van een restwaardegarantie en varianten daarop besproken.

Resultaat van het project:
Het rapport concludeert dat er door marktpartijen over het algemeen sympathiek aangekeken wordt tegen het idee van een restwaardegarantie. Echter, met alleen een fonds zou een versnelling van de overstap naar zero-emissie nog niet kunnen worden bereikt. Er wordt aanbevolen om geen restwaardegarantie in de vorm van een zelfstandige regeling of fonds door te zetten, vanwege de twijfelachtige impact en de grote uitdagingen met betrekking tot uitvoerbaarheid. Het rapport pleit voor een integrale aanpak die bestaat uit aanschafsubsidie, het wegnemen van onzekerheid over de restwaarde, alternatieve financieringsstructuren voor kapitaalintensieve investeringen in voertuigen en laadinfrastructuur, en marktacceptatie dat transport duurder wordt.

Doelgroep van het project:
Dit project bevat nuttige inzichten voor gemeenten en de overheid. Met de resultaten kan een betere keuze worden gemaakt voor additionele subsidies of motivators om de transitie naar zero-emissie te ondersteunen en te versnellen.

 

Deelnemers

ABN Amro · ABN Lease · Atze Hospes · Bart Banning · Bode Scholten · Bram Stakenburg · BREYTNER · Chris van Dijk · Hans Binnendijk · ING Bank · ING Lease · Jan Albert Berkhof · Jeroen Baartmans · Kleijn Trucks · Machiel Bode · Marco Scholten · Marie Jose Baartmans · Martijn Arends · Menno van Lacum · Michiel Bremmers · Nedcargo · Niels van Kooten · Prowcapital · RAI Vereniging · Renault · Richelle Buchner · Rob Aarse · Roger van Straaten · Scania · Stijn Jurgens · Ties Helmich · TLN · Volvo · Wijnand van den Brink