Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Opstellen scope-bepalingsrichtlijnen CSRD

Aanmelden voor

Opstellen scope-bepalingsrichtlijnen CSRD

Doel van het project:
De CSRD bestaat uit 12 ESRS richtlijnen die stuk voor stuk
technische richting geven aan de invulling van jaarlijkse rapportages over
emissies en mitigerende maatregelen. Ook indirecte (partner)bedrijven van de ‘grote’
bedrijven die direct onder de CSRD-regelgeving vallen, moet hierover
rapporteren. Dit zijn veelal kleinere bedrijven die niet weten hoe ze dit voor
moeten bereiden, welke scope van toepassing is, en welke stukken aangeboden
dienen te worden aan de accountant. Daarom heeft de Topsector aan BCI en SRA gevraagd
om een richtlijn en stappenplan voor te bereiden die, op basis van de ESRS E1
(klimaatverandering) als onderdeel van de CSRD, aangeeft welke aspecten significant
zijn en daarmee gerapporteerd dienen te worden door ondernemers en partners in
de sector transport & logistiek. Hierbij is het doel van het project dat
bedrijven relatief eenvoudig kunnen inschatten welke informatiepunten van
belang zijn en hoe aan deze informatiebehoefte kan worden voldaan.

Inhoud van het project:
Er zijn interviews gehouden met netwerkorganisatie SRA om de
te rapporteren elementen te identificeren (bijvoorbeeld CO2-e per ton*km). Daarna
zijn ook interviews gehouden met een aantal kleinere ondernemers (MKB) uit het
SRA netwerk om bottlenecks, problemen en uitdagingen te identificeren. Hiermee
is een scope-bepalingsrichtlijn gecreëerd ten behoeve van het MKB die te maken
hebben/krijgen met CSRD. De richtlijn heeft de vorm van een beslisboom die op
basis van bedrijfskenmerken aangeeft wat de verplichtingen voor bedrijven zijn.

Resultaat van het project:
Het project heeft geleid tot een eindrapport waarin de visie
op de problematiek en de uitdagingen vanuit MKB-perspectief worden gepresenteerd
op basis van stakeholder interviews. Verder is er een beslisboom gemaakt: dit
is een bedrijfsmatrix die bepaalt welke richtlijnen van toepassing zijn op verschillende
typen bedrijven. Daarin zijn ook de veranderingen in verplichtingen opgenomen als
de grootte van het bedrijf verandert. Als laatste is er een overzicht van informatie
gemaakt die benodigd is voor het correct vastleggen van CO2 in de operaties van
logistieke bedrijven.