Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Ontwikkeling Internationalisering Servicelogistiek

Aanmelden voor

Ontwikkeling Internationalisering Servicelogistiek

Nederland heeft de ambitie een blijvende internationale toppositie in de logistiek in te nemen, in de afwikkeling van goederenstromen, als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten en als aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor het verladende en logistieke bedrijfsleven. De actielijn Buitenlandpromotie werkt aan het aantrekken van buitenlandse logistieke activiteiten naar Nederland en aan de export van ontwikkelde logistieke kennis naar het buitenland. Hiertoe werken overheid, kennisinstellingen en vooral het bedrijfsleven samen aan de ontwikkeling van gerichte proposities voor logistiek in specifieke sectoren en themagebieden.
In dit project is de Internationale Propositie Servicelogistiek uitgewerkt. Deze propositie bevatte al informatie over servicelogistiek ontwikkelingen, supply chain uitdagingen en de expertise daarover in Nederland. Ook was er al een aanzet gegeven voor concrete kansen voor spare parts control towers, maintenance logistiek en reversed logistics oplossingen met casusvoorbeelden. In dit project is de propositie verder gedetailleerd en is er invulling gegeven aan het actieplan dat uit de propositie voortvloeide. De activiteiten binnen dit project behelsde de verkenning van control tower services door:
1. Marktontwikkeling voor innovatie en spare parts control towers in Zuid-Afrika;
2. Het organiseren van een science-meets-business event in nabije markten ten behoeve van grensoverschrijdende ontwikkeling van control towers;
3. Het houden van een Special Interest Group met verschillende belanghebbende partijen;
4. Versterking communicatie door het aanscherpen van de propositie en het ontwikkelen van gerichte factsheets voor ondersteuning bovenstaande activiteiten.
Voor meer informatie, artikelen en proposities, zie: www.hollandlogisticslibrary.com

Deelnemers

Dinalog · Erasmus UPT · Gordian · University of Twente