Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Onderzoek semantische modellen in andere sectoren

Aanmelden voor

Onderzoek semantische modellen in andere sectoren

Doel van het project:
Binnen de sector Logistiek wordt gewerkt aan een sectoraal
datamodel op basis van bestaande internationale standaarden zoals eCMR, EDIFACT
en FEDeRATED. Dit heeft als doel om digitale data-uitwisseling binnen de sector eenvoudiger te
maken. Doel is echter ook om koppelingen te gaan maken met de logistieke
operaties in andere sectoren zoals de Bouw, Energie, Agro Food, etc. Daarom
heeft de Topsector Logistiek aan CGI de opdracht gegeven een onderzoek te doen naar
welke modellen er nu in de andere sectoren aanwezig zijn, of in de maak zijn,
en hoe deze gekoppeld kunnen worden aan het sectoraal model van de logistiek.

Inhoud van het project:
Er wordt door middel van desk research en interviews
antwoord gegeven op de volgende 5 vragen:

 1. Wat zijn de belangrijkste standaarden en
  informatie / data modellen binnen de sectoren?
 2. Op welke manier onderscheiden
  deze modellen zich van elkaar?
 3. In welke mate wordt deze standaarden nu al
  via semantische modellering, zoals Linked Data, vorm gegeven?
 4. Welke aspecten
  of objecten in die modellen hebben een mogelijke koppeling naar de elementen in
  het sectorale model voor de Logistiek?
 5. Welke aanpassingen zouden mogelijk
  nodig zijn om deze koppeling tot stand te brengen?

Resultaat van het project:
Het resultaat is een PowerPoint waarin de vijf vragen
beantwoord worden.