Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Nederland heeft de ambitie een blijvende internationale toppositie in de logistiek in te nemen, in de afwikkeling van goederenstromen, als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten en als aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor het verladende en logistieke bedrijfsleven. De actielijn Buitenlandpromotie werkt aan het aantrekken van buitenlandse logistieke activiteiten naar Nederland en aan de export van ontwikkelde logistieke kennis naar het buitenland. Hiertoe werken overheid, kennisinstellingen en vooral het bedrijfsleven samen aan de ontwikkeling van gerichte proposities voor logistiek in specifieke sectoren en themagebieden.
In dit project is verder gewerkt aan het in beeld brengen van de economische waarde van de export van logistieke kennis en kunde. Onder leiding van TKI Dinalog was in een eerder stadium hiervoor al een vaste methodologie ontwikkeld waarbij ook een eerste nulmeting heeft plaatsgevonden. In dit project is voortgebouwd op deze aanpak, waarbij de meting voor een lange tijdreeks is uitgevoerd en er tevens een ‘what if’ analyse is uitgevoerd. Daarnaast zijn enkele business cases uitgewerkt. De resultaten van dit project zijn gebruikt voor het opstellen van internationale proposities.
Voor meer informatie, artikelen en proposities, zie: www.hollandlogisticslibrary.com

Deelnemers

Buck Consultants International · Dinalog · EP Nuffic · TKI Dinalog