Mogen wij u opnemen in ons bestand?

Doel: Het doel van het vervolg van de Off-Road runners is de huidige activiteiten van Joint Corridors Off-Road integreren met lesmateriaal én het onderhouden en opschalen van het huidige netwerk. 

Inhoud: Joint Corridors Off-Road wil de huidige samenwerkingen met hogescholen doorzetten en verder opschalen. De structurele inzet van Off-RoadRunners zal bijdragen aan de olievlekwerking richting het MKB en de digitalisering van Joint Corridors (e-JointCorridor).