Mogen wij u opnemen in ons bestand?

Doel: Het berekenen van de stikstofuitstoot (NOx) uit Outlooks voor grootschalige nieuwbouwprojecten en renovatie.

Inhoud: Tijdens dit project wordt voor de reeds bestaande Outlooks grootschalige nieuwbouwprojecten en renovaties de NOx-reductie berekend. Daarnaast wordt gekeken naar de additionele effecten van andere bouwmethoden, zoals prefab of hout/CLT.

Resultaat: Het resultaat van dit project geeft inzicht in de kwantitatieve effecten van de scenario’s op de NOx-emissie. Daarnaast wordt het meest kansrijke scenario beschreven, en een indicatie van de additionele effecten van andere bouwwijzen in relatie tot emissies en vervoersbewegingen in de stad.