Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Maturity model en quick scan t.b.v. Zero emissie zones Stadslogistiek

Aanmelden voor

Maturity model en quick scan t.b.v. Zero emissie zones Stadslogistiek

Doel van het project:
Vanaf 2025 worden zero emissie zones geimplementeerd maar veel steden en de logistieke sector zijn hierop onvoldoend voorbereid. Vanuit het Klimaatakkoord ligt er een doelstelling om CO2 per 2030 tot de helft gereduceerd te hebben.
Voorlopers in de logistieke sector zijn onderweg naar zero emissie maar het is onduidelijk of kleinere organisaties in staat zijn de doelstellingen op tijd te behalen. Dit project ontwikkelt een maturiteitsmodel waarmee de stappen richting zero emissie stadslogistiek in kaart kunnen worden gebracht, creërt bewustzijn over aanstaande zero emissie regelgeving en geeft advies hoe mkb de komende jaren incrementeel stappen kan zetten.

Inhoud van het project::
Er zijn twee maturiteitsmodellen ontwikkeld, een voor mkb-bedrijven en een voor gemeenten. Er is een quick scan ontwikkeld. Met inzet van studenten en via het testen met en bij bedrijven en gemeenten is onder begeleiding met onderzoekers het model en de quick scan ontwikkeld, en o.a. bij PostNL, bij transporteurs, DHL, winkelbedrijven in Rotterdam getest. Er zijn kennisclips over het model en stadslogistiek ontwikkeld. De quick scan wordt ondersteund door een handleiding. Het project heeft ook publicaties en scripties opgeleverd.

Resultaat van het project:
– Maturity modellen voor mkb en gemeenten
– Quick scan
– Master scripties
– Publicaties over (de toepassing van) het maturity model en zero emissie Stadslogistiek