Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Doel van het project:
Het doel van dit project is het op korte termijn beschikbaar krijgen van meer en betere referentiegetallen (ritten, volume, rijafstanden, getankte liters, CO2 en NOX-waarden e.d.) in de verschillende fasen van een bouwproject, in de vorm van een Bouwmatrix.

Inhoud van het project:
De Bouwmatrix is ingevuld aan de hand van data van (en
interviews met) een aantal kenmerkende leveranciers en hun vervoerders.

Resultaat van het project:
Het eindresultaat is de bovengenoemde Bouwmatrix. Op de ene
as staan de verschillende ‘Bouwfasen’ en op de andere as het ‘Bouwtype’
(woningen, utiliteit, weg, water e.d.).