Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Lean & Green Off Road in het onderwijs

Aanmelden voor

Lean & Green Off Road in het onderwijs

Lean & Green Off-Road (L&GO) is een landelijk actieprogramma van de Topsector Logistiek. Het actieprogramma creëert ruimte op de wegen voor een betere doorstroming van het personenverkeer en het binnenlandse wegvervoer. Daarmee sluit het aan bij de doelstelling van het Connekt programma Lean & Green.

Lean & Green Off-Road wil via een regionale aanpak opschalen naar synchromodaal vervoer van en naar Nederland. Doel van het programma is om via een landelijke dekkend netwerk van verladers en vervoerders die door regionale samenwerking in de regio op internationale routes 80% van hun vervoer van de weg te halen. In Zeeland, Noord-Brabant en Gelderland zijn bedrijven al concreet aan de slag met bundeling en slim gebruik van andere modaliteiten.

Dit project is een samenwerking van diverse kennisinstellingen en Lean & Green Off-Road. Daarnaast wordt zo veel mogelijk de verbinding gezocht met marktpartijen. Partners binnen het project zijn Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Hogeschool Rotterdam, Breda University of Applied Sciences en het actieprogramma Lean & Green Off-Road.

Het hoofddoel van het project is: Ontwikkelen Lean &Green Off Road-modules voor naadloze integratie van het actieprogramma in de onderwijsprogramma’s van hogescholen, denk aan zowel minors als theoretische clusters.

De modules variëren van algemene kennismaking, best practices, gaming, case-study tot specifiek sociale innovatie, synchromodaal transport, etc. Toepassing start vanaf september 2018.

Lean and Green Off-Road wil studenten actief gaan betrekken bij het programma. Doelstellingen hierbij zijn:

  • Studenten kennis laten maken met het succesvol landelijke actieprogramma Lean & Green Off-Road van de Topsector Logistiek en de betrokken regionale actieprogramma’s waarin supply chain innovatie (hard, synchromodaal transport) en sociale innovatie (soft, gedragsverandering) met elkaar hand-in-hand gaan. Studenten hierin actief betrekken en verbinden met deelnemende en toonaangevende bedrijven, zowel verladers als vervoerders.
  • Bedrijven ondersteunen bij het opstarten van nieuwe Joint Corridors en het opschalen van bestaande Joint Corridors, maar ook bij het naadloos integreren van Joint Corridors in de eigen bedrijfsprocessen met gebruik van tools uit het actieprogramma. Een Joint Corridor is een transportverbinding via rail of water waar meerdere partijen aan deelnemen. Ook kan er de mogelijkheid zijn om studenten te betrekken bij de verdere ontwikkeling van het actieprogramma. Studenten laten ervaren hoe je het eigen bedrijfsbelang, het belang van andere bedrijven en het algemene belang succesvol en duurzaam met elkaar kunt verbinden, in hun rol als ‘Off-Road Runners’.
  • Kennis ontsluiten op het gebied van opschalen en opstarten van corridors, waardoor we betrokken studenten met deze unieke kennis en ervaring voorbereiden op een vliegende start bij afstuderen en vervolg carrière.

Deelnemers

Breda University of Applied Sciences · Hogeschool Arnhem Nijmegen · Hogeschool Rotterdam · Lean & Green Off-Road