Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Karakterisering uitstoot per segment

Aanmelden voor

Karakterisering uitstoot per segment

De Topsector Logistiek heeft onder andere doelen op het gebied van CO2-reductie, gekoppeld aan de verschillende acties en Actielijnen die zijn geformuleerd. In de Actielijn Synchromodaal ligt een besparingsdoel van 18,7 kton CO2 en voor 4C (Cross Chain Control Centers) is de besparingsopgave 50 kton. Om te kunnen bepalen of deze acties goed werden uitgevoerd, en waar de nadruk moest worden gelegd, was het belangrijk om te weten waar precies de CO2-emissies veroorzaakt werden. Het betrof een aanvulling op de inventarisatie die voor stadslogistiek gemaakt werd. De doelstelling van het project was als volgt: Het afpellen van de totale CO2-emissies veroorzaakt door logistieke operaties binnen de Nederlandse grenzen, door de modaliteiten vrachtauto’s, binnenvaart en spoor, teneinde meer inzicht te krijgen in de omvang van de verschillende stromen.

Deelnemers

CE Delft