Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Er is onderzoek verricht naar het huidige en toekomstige gebruik van Lichte Elektrische Vracht Voertuigen (LEVV’s) in Nederland. In de afgelopen jaren blijken verschillende bedrijven (gedeeltelijk) over te zijn gestapt op het gebruik van LEVV’s, met name MKB-bedrijven. Daarom is de eerdere inventarisatie naar het gebruik van LEVV’s geactualiseerd. Dit onderzoeksproject is een verdieping en verbreding van het eerdere onderzoek met als doel de groei en de groeiverwachting van LEVV’s in beeld te brengen. Naast de enquête zijn ook interviews uitgevoerd waardoor inzicht is verkregen in de ontwikkeling en het gebruik van hubs, de resultaten hiervan zijn online te raadplegen: https://surfdrive.surf.nl/files/index.php/s/29AuWd0a39Ldtxk. De voornaamste reden voor het stijgende gebruik is omdat men de LEVV’s snel, praktisch en veilig vindt.
De meest gebruikte LEVV is de e-bakfiets. Hiervan zijn er op dit moment 159 in gebruik. Dit is een duidelijke toename ten opzichte van 2016. Toen waren er 115 e-bakfietsen in gebruik. Net als twee jaar geleden steeg het aantal items dat een bedrijf per werkdag vervoert met LEVV’s in twee opeenvolgende jaren. Het gemiddelde steeg tussen 2017 en 2018 van 53 naar 83 vervoerde items per werkdag. Gemiddeld rijdt men 37 kilometer per dag met een LEVV. Hierbij zit een uitschieter van 100 kilometer per dag. Dit is een forse toename ten opzichte van 2016 toen het gemiddelde 29 kilometer der dag was. Dit duidt op een verbeterde logistieke stroom waarbij meerdere adressen met een voertuig worden aangedaan. Naar verwachting stijgt het gebruik van dit type voertuigen in de komende jaren in Nederland substantieel, om aan te sluiten bij de ambities naar schonere vormen van stadslogistiek, met minder uitstoot en overlast.

Deelnemers

Fietsdiensten.nl · Fietskoeriers.nl · Hogeschool van Amsterdam · Loendersloot Groep