Mogen wij u opnemen in ons bestand?

Het doel van het project was om inzicht te krijgen in de huidige productie en toepassing van LEVVs (Licht Elektrische Vracht Voertuigen), de verwachte groei en de ervaringen met LEVVs. Een LEVV wordt gedefinieerd als een voertuig met een elektrische aandrijving of trapondersteuning en met een maximaal laadvermogen van 750 kilogram. De opgehaalde kennis in dit project is van belang om beleidsmakers en de voertuigindustrie te informeren over de ontwikkeling van LEVVs. Een consortium van Light Electric Vehicles gebruikers en bouwers heeft samen met de HvA een project uitgevoerd om alle aspecten van grootschalig, en winstgevend, gebruik van LEV in Last Mile City Logistics te onderzoeken, van technologie tot regelgeving tot logistieke opzet (in het kader van RaakMKB programma). De Topsector Logistiek participeerde voor het onderdeel Logistieke Concepten. De Europese markt voor LEVV’s wordt geschat op 5 tot 7 miljoen in 2020. Dit biedt grote kansen voor eventuele nieuwe producten en diensten.

Deelnemers

Hogeschool van Amsterdam · Loendersloot Groep