Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Implementatie eHerkenning in autorisatieregisterdienst

Aanmelden voor

Implementatie eHerkenning in autorisatieregisterdienst

Doel van het project:
Het starten met federatief data delen wordt gehinderd door
een aantal hoge drempels. Deze drempels moeten weggewerkt worden zodat de
potentie van digitaal samenwerken in logistieke ketens effectief benut kan
worden. Daarom heeft Poort8 in opdracht van Topsector Logistiek eHerkenning
geimplementeerd in de autorisatieregisterdienst die zij ook voor Topsector hebben
ontwikkeld. Dit register wordt al gebruikt door drie federatieve diensten: het Datastelsel
Verduurzaming Utiliteit, het CBS, en HeyWim (een federatieve applicatie van
Poort8 zelf). Met deze implementatie kunnen de komende jaren dus allerlei andere
federatieve diensten ondersteund worden op het gebied van autorisaties.

Inhoud van het project:
Het implementeren van eHerkenning in de bestaande autorisatieregisterdienst.

Resultaat van het project:
Het resultaat is de implementatie van eHerkenning in de autorisatieregisterdienst.
Het rapport bevat een stapsgewijze handleiding voor het inloggen met
eHerkenning bij deze dienst.