Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft in overleg met de Werkgroep Afwegingskader Stedelijk Goederenvervoer besloten om een generiek afwegingskader voor stedelijk goederenvervoer te ontwikkelen. Dat betekent dat een inventarisatie heeft plaatsgevonden van de scope van stedelijk goederenvervoer, de betrokken partijen en belangen, de onderdelen van het afwegingskader zelf en een lijst van maatregelen (mogelijk inclusief doel van die maatregelen). Aan het einde van het project is vanuit gemeenten en de logistieke keten de Handreiking Stedelijk Goederenvervoer aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu aangeboden.
De handreiking helpt gemeenten om de volgende doelen te bereiken:
1. Schonere lucht, lagere klimaatbelasting en emissievrij in 2025;
2. Een bereikbare stad, door het beter benutten van infrastructuur; <3.>Verkeersveilige, leefbare en economisch vitale binnenstad;
4. Ruimte voor bewoners, bezoekers en ondernemers;
5. Investeringszekerheid voor de logistieke industrie door eenduidig langetermijnbeleid.
De Handreiking Stedelijk Goederenvervoer bestaat uit een stappenplan en een inventarisatie van maatregelen. In dit stappenplan zijn een afwegingskader en een nieuwe kijk op zonering opgenomen. Het afwegingskader biedt een checklist van vragen op het gebied van proportionaliteit, toekomstbestendigheid en uitvoerbaarheid van maatregelen. Door zones met venstertijden of voertuigeisen flexibeler te maken, kunnen zowel de bereikbaarheid, leefbaarheid en vergroening van het verkeer in de stad worden gestimuleerd. Om deze stap voorwaarts naar dynamische zonering te maken, moet er op het gebied van regelgeving, handhaving en communicatie nauw met alle initiatiefnemers op landelijk niveau worden samengewerkt. Dit is verder verkend in het kader van de Greendeal Zero Emissie Stadslogistiek.

Deelnemers

Bovag · evofenedex · Gemeente Amersfoort · Gemeente Amsterdam · Gemeente Rotterdam · Gemeente Tilburg · Gemeente Utrecht · MRDH · Natuur & Milieu · RAI Vereniging · TNO · Transport en Logistiek Nederland (TLN)