Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Handleiding voor het bepalen van de NOx-uitstoot van bouwlogistiek

Aanmelden voor

Handleiding voor het bepalen van de NOx-uitstoot van bouwlogistiek

Doel van het project:
TNO doet voor Nederland emissiemetingen aan voertuigen en verwerkt dat in emissiefactoren voor nationale rapportages en luchtkwaliteitsmodellen. De emissiefactoren zijn gemiddelde emissies voor een gegeven voertuigcategorie, wegtype, snelheidslimiet, en congestiegraad. De vraag van Connekt is om inzetgegevens van bouwvoertuigen te koppelen aan emissies bij deze inzet, om zo tot een nauwkeurig totaalbeeld te komen en de effecten van operationele verschillen in kaart te brengen. Doel hiervan is om deze emissiekengetallen toe te kunnen passen in verschillende datatools voor de bouw of voor berekeningen die worden uitgevoerd in het kader van projecten in het programma Schoon en Emissieloos bouwen.

Inhoud van het project:

Er is een workshop gepland met toolbouwers, operationele proces managers en wagenparkbeheerders, waarbij TNO hen wegwijs maakte in de beschikbare, meest courante openbare gegevens, zodat de sommen die leiden tot de juiste emissieberekeningen zo goed als mogelijk aansluiten bij de officiële nationale modellen voor luchtkwaliteit en stikstofdepositie.

Resultaat van het project:
Het onderzoek heeft geresulteerd in een handleiding voor het bepalen van de NOx-uitstoot van bouwlogistiek met behulp van operationele gegevens uit de sector, verrijkt met verkeers- en weginformatie, op het hoogste detailniveau gegeven de onzekerheden in de variaties in emissies. Deze handleiding geeft richtlijnen voor de wijze waarop emissiefactoren kunnen worden gekozen, en geeft voor deze aanpak ook de (on)nauwkeurigheden en eventuele beperkingen aan.

Deelnemers

Arjen Feijter · Baustoff&Metall · DigiGo · Heijmans · Loginex · Rosanne Bouw · Smatrwayz · Topsector · Visma Bricks · Volkerwessels