Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Exportbevordering Multimodale Achterlandlogistiek

Aanmelden voor

Exportbevordering Multimodale Achterlandlogistiek

Nederland heeft de ambitie een blijvende internationale toppositie in de logistiek in te nemen, in de afwikkeling van goederenstromen, als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten en als aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor het verladende en logistieke bedrijfsleven. De actielijn Buitenlandpromotie werkt aan het aantrekken van buitenlandse logistieke activiteiten naar Nederland en aan de export van ontwikkelde logistieke kennis naar het buitenland. Hiertoe werken overheid, kennisinstellingen en vooral het bedrijfsleven samen aan de ontwikkeling van gerichte proposities voor logistiek in specifieke sectoren en themagebieden.
In dit project lag de focus op exportbevordering van de in Nederland aanwezige kennis en kunde op het gebied van multimodale achterlandverbindingen. Daarmee is de Nederlandse positie als knooppunt, maar ook de coördinatie en ontwikkeling van netwerken van logistieke knooppunten en hun verbindingen buiten Nederland vergroot. Dit heeft ook geresulteerd in een vergroting van de toegevoegde waarde voor Nederland. In dit project stonden niet de vervoersdiensten centraal, maar de vervoersondersteunende diensten, alsmede juist specifiek (ICT) producten voor het faciliteren van de coördinatie van multimodale achterlandverbindingen. Binnen dit project zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: market intelligence, organiseren van Special Interest Group meetings, propositieontwikkeling en uitwerking in een actieplan en het uitdragen van de propositie. Het project heeft onder meer geresulteerd in een Propositie Multimodale Achterlandverbindingen.
Voor meer informatie, artikelen en proposities, zie: www.hollandlogisticslibrary.com

Deelnemers

Buck Consultants International · Dinalog · EP Nuffic · TKI Dinalog