Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

European Green Fast Lanes

Aanmelden voor

European Green Fast Lanes

In dit project beoogde het programma “Smart Cargo Mainport” met onder andere behulp van digitalisering de goederenketens van/naar/via/op Schiphol te verbeteren. Het project Green Fast Lanes is onderdeel van dit programma. Dit project staat daarom ook bekend als “Achterland project” of “Schiphol Achterland”. Van, naar, via en op de luchthaven Schiphol vindt een continue stroom van goederen plaats, niet alleen door de lucht, maar ook via wegtransport door heel Europa. Tussen vertrek en aankomst op bestemming spelen veel verschillende ketenpartijen een rol, zoals afhandelaren, vervoerders, expediteurs, Douane en de luchthaven. Dit project had tot doel om zeker te stellen dat er geen (digitale) oplossingen ontwikkeld zijn in eerdere fasen die specifiek en alleen ten gunste zijn van de in dat geval betrokken logistieke partijen. De ontwikkelde oplossingen moeten generiek toepasbaar zijn, onafhankelijk van de betrokken logistiek dienstverleners. De doelstelling om de ontwikkelde procesafspraken en de Compliance Checker generiek toe te kunnen passen heeft geleid tot een eerste overeenkomst waarbij meerdere, afzonderlijke, partijen zich verbonden hebben aan het meerjarig gebruik van de applicatie. Er zijn mondelinge toezeggingen ontvangen van: vier Afhandelaren op Schiphol, AirBridge Cargo en nog eens acht Expediteurs, waaronder Rhenus, Kuhne & Nagel, VCK, Agility, Cyberfreight en DB Schenker.

Deelnemers

Agility · AirBridge Cargo · Cyberfreight · DB Schenker · Rhenus · Ritra · Schiphol · VCK