Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

e-CMR pilot

Aanmelden voor

e-CMR pilot

Dit project betreft de ondersteuning en beoordeling van de door softwareleverancier ingediende e-CMR (digitale vrachtbrief) aanbiedingen voor erkenning aan de hand van een vast te stellen checklist. De softwareleverancier die een e-CMR aanbiedt dient de door haar opgemaakte e-CMR te onderwerpen aan
een erkenningsprocedure in één van de Benelux-
landen. Indien de e-CMR voldoet aan de in dat Benelux
-land geldende voorschriften vervat in een zogeheten ‘checklist’, wordt een erkenning afgegeven aan de
betreffende aanbieder voor het gebruik van die e-
CMR. In de voorbereidingsfase is een takenlijst opgesteld en een proces uitgedacht voor de erkenningsprocedure. In de daaropvolgende beoordelingsfase zijn e-CMR erkenningsaanvragen geregistreerd, behandeld en beoordeeld. De eerste resultaten met betrekking tot procesbeschrijving, checklist en advies voor de erkenningsprocedure zijn ontvangen.

Deelnemers

Databyte · Portbase