Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Decamod stikstofstof uitstoot van logistieke segmenten

Aanmelden voor

Decamod stikstofstof uitstoot van logistieke segmenten

Doel van het project:
Het inzichtelijk maken van de NOx-uitstoot van de logistieke sector en de bijdrage die de verschillende deelsegmenten hierin hebben inzichtelijk te maken. Plus daarbij
specifiek voor de bouw inzicht te geven in de uitstoot van het gebruik van mobiele werktuigen en om een uitsplitsing te maken naar de verschillende bouwsegmenten.

Inhoud van het project:

Het Decamod is verrijkt met de NOx-uitstoot per modaliteit en ook specifiek voor de bouwsector. Hierbij is de al aanwezige kennis gekoppeld aan andere modellen om zo een eenduidiger model te creëren

Resultaat van het project:

Het Decamod model is op verschillende manieren verrijkt en er is meer inzicht in de Nox-emissie van verschillende logistiek segmenten. Daarbij is er ook ingezoomd op mobiele werktuigen en de bijbehorende emissie