Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

De rol van tijd in logistieke ketens

Aanmelden voor

De rol van tijd in logistieke ketens

Er is behoefte aan conceptualisatie en meetbaarheid van de factor tijd in logistieke ketens. Dit project omvatte een verkenning hiernaar middels een supply chain characterization. Binnen het project is gezocht naar ”directe” conceptualisatie voor de factor tijd. Met het CO2-model in gedachten wordt de factor Tijd opgepakt en met behulp van deskundigen is een conceptueel model uitgewerkt en getoetst. Eindresultaat is een beknopt verslag met een getoetst conceptmodel inclusief aanbevelingen ter verrijking van het model. Conclusies:
– Voor analyse van het effect van de factor tijd onder verschillende condities is het van belang om te werken met dynamische “onvoorspelbare” vraag en aanbod.
– Vraag en aanbod moeten daarbij op een “natuurlijke” manier reageren waardoor uiteindelijk een “ritme” kan worden bepaald die invulling geeft aan de balans tussen vraag en aanbod.
– Met het Excelmodel kunnen verschillende vraag en aanbod profielen worden geanalyseerd. Echter, in het model kunnen vraag en aanbod worden uitgelijnd om de minimale voorraadpositie in te vullen. De factor “onzekerheid” ontbreekt.
– Voor analyse van de factor Tijd moet een model worden ingezet dat de in Excel ontbrekende factoren “onvoorspelbaarheid ” en onzekerheid” kan toevoegen.
– Het vraagstuk is geanalyseerd met een Fourier-analyse en Laplace – transformatie om de supply chain in het frequentiedomein te analyseren.
In het project is bevestigd dat de keuze voor inrichting van de supply chain met bijbehorende voorraadhoogtes (product-beschikbaarheid) en kans op nee-verkoop vs. incourant worden, leidend zijn in de keuze. Vanuit deze informatie worden dan passende transittimes en modaliteiten gekozen. Bij langzamere of snellere modaliteiten horen dan andere voorraadhoogtes en milieubelasting.

Deelnemers

Ab Ovo