Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Datagids.nl als kennisbank voor stadslogistieke MKB-ers

Aanmelden voor

Datagids.nl als kennisbank voor stadslogistieke MKB-ers

Doel van het project:
De Topsector Logistiek heeft ambitieuze doelstellingen voor de verduurzaming van stadslogistiek. Dit is noodzakelijk in het kader van de opgave van het klimaatakkoord. De Topsector heeft veel kennis en mogelijkheden voor MKB in (binnen)steden ontwikkeld, en is op zoek naar een manier om deze partijen zeer laagdrempelig handelingsperspectief te bieden. Dit overlapt met een eerder ontwikkelde toepassing van Poort8 op het gebied van datadelen in containerlogistiek: datagids.nl. Het doel van dit project is om datagids.nl verder door te ontwikkelen, zodanig dat dit aansluit op de taal en belevingswereld van MKB’ers in (binnen)steden en dat hen duidelijk en concreet handelingsperspectief wordt geboden.

Inhoud van het project:
In het project hebben Poort8 en het team ‘toepassingsgebied Steden’ van de Topsector de juiste tone-of-voice van de doelgroep bepaald en het beschikbare handelingsperspectief in heel duidelijke, eenvoudige teksten gevat. Ook het bepalen van de naam en landingspagina van de website hoort hierbij. Er is een stappenplan gemaakt voor 5 doelgroepen die vallen binnen het stedelijk MKB, met elk een eigen specifieke tone-of-voice, gebaseerd op 1 onderliggende structuur. Met een aantal iteraties is toegewerkt naar een landingspagina waar gebruikers in een klein aantal stappen begeleid worden naar specifieke pagina’s die voor hen interessant zijn.

Resultaat van het project:
Het project heeft geresulteerd in een heldere operationele
landingspagina voor datagids.nl, met daarop het online stappenplan voor
stedelijke MKB’ers. Ook zijn er 20 kennispagina’s opgenomen met handelingsperspectieven.
Daarnaast is er een rapport opgeleverd met de resultaten van de gebruikerstesten.