Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Concurrentievoordeel voor Nederland bij federatief data delen in de plantenexport

Aanmelden voor

Concurrentievoordeel voor Nederland bij federatief data delen in de plantenexport

Doel van het project:
In het project ‘Data- en interactiestromen bij de export van
planten vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk’ is een grote en complexe
uitwisseling van verplichte informatie vastgesteld in de keten. Reductie van
complexiteit kan Nederland concurrentiekracht geven en afname van competitief
vermogen afwenden. Het doel van dit project is tweeledig: (1) Vaststellen binnen de
exportketen van planten waar federatief data delen concurrentieel voordeel kan
opleveren voor de Nederlandse concurrentiepositie (bij export buiten de EU), en
(2) vaststellen waar mogelijke verbindingen gemaakt kunnen worden tussen
plantenexport in relatie tot de sectoren snijbloemen, aardappelen, groente en
fruit (AGF).

Inhoud van het project:
In het project is eerst inzichtelijk gemaakt wat de
voordelen zijn van federatief data delen binnen de exportketen van planten
buiten Europa. Vervolgens zijn deze voordelen uitgewerkt in een infographic. Hierna
zijn binnen het snijbloemen en AGF-cluster bestaande initiatieven bekeken ten
aanzien van digitalisering, en is vastgesteld of er een gemeenschappelijk kader
voor federatief datadelen bestaat tussen deze clusters. Op basis hiervan zijn
initiatieven en mogelijke overeenkomsten
uitgewerkt.

Resultaat van het project:
Het resultaat is een eindrapportage dat de mogelijkheden met
betrekking tot federatief data delen in beeld brengt in de export van planten,
en een beschrijving geeft van mogelijke kruisbestuiving tussen planten, snijbloemen
en AGF ten aanzien van federatief data delen.